สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ศอ.บต.มอบหมวกสี่เหล่าทัพ
ให้ นร.เบญจมราชูทิศที่เรียนดี

by Focus Team @08-11-2560 19.26 ( IP : 124...138 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 172,567 bytes.

ศอ.บต.มอบหมวกสี่เหล่าทัพให้ นร.เบญจมราชูทิศที่เรียนดี

 

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายอารี ดิเรจกิจ  ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานร่วมกับผู้แทนเหล่าทัพในพิธีมอบหมวกสี่เหล่าทัพ และเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษเตรียม 4 เหล่าทัพ ในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้ให้ขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้าโครงการฯ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ารับราชการในกองทัพอากาศในอนาคต ซึ่งครั้งนี้มีข้าราชการจาก ฝ่ายกิจการพลเรือน หน่วยบิน 9201,9402, และหน่วยบิน 9501 รวมถึงข้าราชการตำรวจ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

นายจุมพล ทองใหม่  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ กล่าวว่า โครงการห้องเรียนพิเศษ 4 เหล่าทัพ เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เป็นสภาวการณ์สำคัญที่ทำให้ระบบการศึกษาในพื้นที่มีคุณภาพลดลง จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่งต้องอพยพบุตรหลานไปเรียนต่อนอกพื้นที่ ด้วยความเป็นห่วงด้านภัยอันตราย โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากห้องเรียนพิเศษ 4 เหล่าทัพแล้ว    ยังมีห้องเรียนพิเศษเรียนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ห้องเรียนภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มลายูกลาง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน ตลอดจนความสนใจของเด็กนักเรียนในการเรียนสายสามัญเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสถาบันทหารที่แต่ละคนสนใจเพิ่มมากขึ้นทุกปี

นายจุมพล ทองใหม่  กล่าวต่อว่า นอกจากความรู้ด้านวิชาการที่เด็กนักเรียนจะได้รับเพิ่มเติมแล้ว ในส่วนของห้องเรียนพิเศษเตรียม ๔ เหล่าทัพ ยังได้จัดฝึกวิชาทหารเบื้องต้น สร้างความมีระเบียบวินัย รวมถึงการจัดเข้าค่ายเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ สอดแทรกความรู้รักสามัคคี ผู้ปกครองหลายคนได้ให้ความเห็นว่า ถึงแม้บุตรหลานอาจจะไม่สนใจที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนทหาร แต่สิ่งหนึ่งที่ได้คือระเบียบวินัย อันจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ปลูกฝังให้เป็นคนดีของสังคมในอนาคต


ทั้งนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษ 4 เหล่าทัพของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย และกำลังเป็นโครงการฯ ที่อีกหลายโรงเรียนนำไปศึกษาเพื่อดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีอีกด้านหนึ่งที่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาได้ตื่นตัว และร่วมมือกันเพื่อผลักดันอนาคตของชาติให้เป็นไปในทิศทางที่ดี  อันจะนำความสันติสุขกลับคืนมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง


  • ไรซ์คอนโด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง