สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

รวมพลังภาคประชาสังคม
กับสันติสุขชายแดนใต้

by Focus Team @21-11-2560 12.22 ( IP : 110...76 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 207,724 bytes.

รวมพลังภาคประชาสังคม กับสันติสุขชายแดนใต้

 

นายอาทิตย์ กล่าวว่า การสร้างพวกเพื่อเป็นพลัง ผมเข้าใจว่า การทำงานของภาคประชาสังคม หรือการรวมกลุ่มคนเพื่อร่วมกันทำงานของชุดต่างๆนับร้อยกลุ่มในจังหวัดชายแดนใต้ ปี 60 ซึ่งมีกระบวนการไว้ดังนี้ การจัดตั้งกลุ่ม การขับเคลื่อน การเกิดผลกิจกรรม การประสานสัมพันธ์ การสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อต่อเนื่อง ยั่งยืน สุดท้ายคือ นำสู่เป้าหมายสุดท้ายคือสังคมสันติสุข

  • ไรซ์คอนโด

ผมพยายามเน้นว่าปี 60 อยากแสดงถึงการเริ่มปรับแนวทางของการทำงานของกลุ่มคนต่างๆในครั้งนี้ "ต้องแตกต่าง" กับที่ผ่านๆมา (1)รวมกันหลวมๆเพื่อให้เรียกว่า"กลุ่ม" (2)วางกติกากันซึ่งอาจไม่ใช่กติกาข้อตกลงของสมาชิก แต่เป็นการยึดระเบียบแนวปฏิบัติราชการ (3) ขับเคลื่อนโดยราชการนำชาวบ้านสมาชิกตาม มีกรอบปฏิบัติ (4)จบกิจกรรมตอบผลประเมินเน้นจำนวนปริมาณเป็นหลัก จบแล้วจบกัน อย่างดีก็พอเห็นเป็นร่องรอยอยู่ เพื่อหวังที่จะได้รองรับโครงการปีต่อไป ที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ จึงปรากฏเป็นข้อสังเกตเช่น นักอบรมอาชีพ หรือรับจ้างอบรม  หลักสูตรซ้ำชั้น นักกินฟรีเที่ยวฟรี บางคนงานเข้าทั้งปีก็อยู่ได้อย่างดีเลย ทั้งหมดเป็นความสมประโยชน์กัน

มาถึงวันนี้เราสรุปได้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งเราถือว่าเป็นตัวแทนของทางราชการ ต้องนำความรู้ไปเผยแพร่ต่อ ไปสร้างกลุ่มขยายเครือข่าย สร้างกิจกรรมที่ส่งผลถึงการพัฒนาพื้นที่หรือยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องหรือครอบครัวตนเอง ทั้งหมดไม่เป็นผลตามนั้น รวมทั้งภาครัฐเองก็ไม่ได้มุ่งเน้นหรือติดตาม อาจจะไม่แม้แต่จะคิดเป็นหลักการไว้ด้วยซ้ำไป แต่วันนี้ในรัฐบาล คสช.และในปี60 ปีที่3 ที่มีนโยบายแนวทางปฏิบัติคือ การเน้นวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีการบูรณาการ กำหนดเป้าหมายชาติ กำหนดระยะเวลาที่มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน และที่สำคัญคือการคำนึงผล "ความคุ้มค่า" ต้องตอบให้ได้ว่า การฝึกอบรม การทำงานกลุ่ม ทำอย่างไร "บอกคนกลุ่มเล็กขยายรู้ทั่วทั้งชุมชน กิจกรรมของกลุ่มขยายเป็นกิจการของชุมชน" เป็นอย่างนี้ถึงคุ้มค่า คุ้มทุน คราวนี้เรามาดูการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้ดังที่ตั้งข้อสังเกตไว้แต่ตอนต้น ดีว่าเวลานี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อน ข่วงการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่ มีหรือไม่แนวทางการขยายผลเขื่อมโยงแต่ถือโอกาสย้ำเตือน หรือทำเสริมต่อเพื่อให้ผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องเป้าหมายและนโยบายสร้างสันติสุขชายแดนใต้

            แนวทางที่นำเสนอคือ ทำอย่างไรบรรดาสมาชิกผู้ร่วมโครงการ เชื่อว่าทุกโครงการทุกกิจกรรมมีผลมุ่งสู่การสร้างสันติสุขชายแดนใต้ตามที่ว่าไว้ โดยคิดให้ลึกลงไปอีกคือการคลายปมที่ผู้ก่อเหตุร้ายกลุ่มคนเห็นต่างหรือฝ่ายที่มีจุดมุ่งเพื่อการแยกดินแดน โดยวิธีการสร้างเงื่อนไขคือ การก่อเหตุการร้ายสร้างความวุ่นวายเสียหายทั้งขีวิตทรัพย์สิน ต่อต้านอำนาจรัฐ สร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนเน้นความต่างศาสนา งานการเมืองเน้นเชื้อชาติมาลายูสร้างปูมประวัติศาสตร์ ดังนั้นบรรดาสมาชิกกลุ่มแรกที่ร่วมโครงการต้องเรียนรู้ที่เรียกว่า"รู้เขา รู้เรา" ต้องรู้ในข้อเท็จจริง และกลยุทธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลขยายผลต่อครอบครัวชุมชน และประกาศชัดเจนว่าเราต่อต้านการก่อเหตุร้ายการใช้ความรุนแรง เราไม่เป็นเครื่องมือใคร เราเป็นคนไทยที่รักชาติบ้านเมือง เราร่วมกันเป็นหูเป็นตาสร้างชุมชนของเราให้ปลอดเหตุปลอดภัย เพื่อจะให้บรรดาสมาชิกทั้งหลายเป็น "พวก"เดียวกัน คิดตรงกันเหมือนกัน


ทั้งนี้ต้องดำเนินการดังนี้(1)กำหนดประเมินผลด้วยการสอบวัดผลบรรดาสมาชิกรุ่นแรก ในชุดคำถามที่เกี่ยวกับความมั่นคง ใช้สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการกลาง ใช้ข้อสอบคำถามมาตรฐานกลาง 4ข้อ หนึ่ง : รู้เขา ท่านทราบไหมใครคือผู้ก่อเหตุร้าย หรือเป้าหมายคนกลุ่มนี้ต้องการอะไร เราจะร่วมกันต่อต้านคนเหล่านี้อย่างไร

สอง : สร้างครอบครัวตนเองให้เป็น"ครอบครัวคุณธรรม" ตัวอย่าง โดยกวดขันให้สมาชิกในครอบครัวต้องมีคุณสมบัติ3ประการที่เรียกรวมว่า"สัจจะสันติสุข" (1)คนในครอบครัวต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด (2)คนในครอบครัวประกาศชัดเจนต่อต้านการก่อเหตุร้ายการใช้ความรุนแรง (3)คนในครอบครัวต้องมีจิตอาสาพร้อมให้ความร่วมมือรัฐ

สาม :การวัดกำหนดภารกิจสมาชิกร่วมโครงการชุดแรก ไปขยายผลสร้างคนคิดเหมือน สร้างกิจกรรมร่วม ระบุจำนวน1:10 ในระยะเวลาที่กำหนดเป็นรายเดือน มีการจัดโครงสร้างองค์กรเครือข่ายชัดเจน และ(2)จัดทำบัตรประจำตัวแก่สมาชิกทุกคน ไว้แสดงตน มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัว มีหน่วยงานผู้ออกบัตร สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวได้ ทั้งนี้เพื่อให้สำคัญมากขึ้นอาจจะกำหนดสิทธิพิเศษแก่สมาชิกด้วย (3)จัดกิจกรรม หรือมอบภารกิจให้มีความต่อเนื่อง นอกจากกิจกรรมตามภารกิจกลุ่มดังแต่เดิมแล้ว ควรจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มอื่น โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญต้องมอบภารกิจสำคัญแก่สมาชิกทุกคนคือ นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนในหมู่บ้าน ผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นตัวเชื่อมระหว่างราชการกับพี่น้องประชนในพื้นที่


      อย่างที่บอกไว้ว่า ไม่แน่ใจว่าการทำงานร่วมภาคประชาสังคมในปี2560นี้ ราชการหรือกลุ่มมีแนวทางแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ยังไม่สาย ถ้าทำได้อย่างนี้ก็ทำให้มั่นใจได้ว่า คนเหล่านี้เป็น"พวกเรา" และเราจะรวมกันเป็น "พลัง" ในการสร้างสรรค์ความสันติสุขให้เกิดขึ้นให้ได้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง