สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

"พัฒนาครูพื้นที่ขัดแย้ง"
มรภ.ยะลาคว้ารางวัลด้านการศึกษายูเนสโก้

by Focus Team @28-11-2560 10.38 ( IP : 110...59 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 700x467 pixel , 123,078 bytes.

"พัฒนาครูพื้นที่ขัดแย้ง" มรภ.ยะลาคว้ารางวัลด้านการศึกษายูเนสโก้

 

"มรภ.ยะลา" คว้ารางวัลชมเชย ด้านนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพครู ตามแนวทางพหุภาษา?พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ความขัดแย้งจาก Chinese National Commission for UNESCO

ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชมเชย จาก Chinese National Commission for UNESCOด้านนวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพครู ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนาครูตามแนวทางพหุภาษา-พหุวัฒนธรรม ในงานรับรางวัล Wenhui Award Ceremony for Asia ? Pacific Educational Innovation : Innovational Development Teachers ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  เมื่อวันที่ 18 ? 19 พฤศจิกายน 2560 โดยมี  10  ประเทศส่งผลงานนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาครูเข้าร่วม

รางวัลดังกล่าว องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ประจำภาคพื้นเอเชีย ประเทศไทย ประกาศให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล  Wenhui Award 2017 เนื่องจากมีการจัดการเรียนสอดคล้องกับ SDG 4 ? Education 2030 Agenda และวิสัยทัศน์ของ UNESCO ในด้านการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่ทุกคน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพ ด้านนวัตกรรมของครู เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล) มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้ภาษามลายูถิ่นปัตตานี เป็นภาษาแม่ในการสื่อสารประมาณ 1 ล้านคน ทำให้ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาหลักใช้ในการสื่อสารที่น้อยมาก ซึ่งนั่นหมายความว่า ทักษะทางภาษาไทยของพวกเขาไม่ดีนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยดังกล่าวแล้ว ยังได้บรรจุรายวิชาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ ที่มีความสนใจการเรียนการสอนแบบทวิภาษา ได้ฝึกฝนตนเองก่อนที่จะออกไปประกอบวิชาชีพครูด้วย


  • ไรซ์คอนโด

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง