สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

นราฯแข่งเดือด "กก.อิสลาม"
"ยะลา-สงขลา"ล้วนคนเก่า-5จว.ได้ประธานเดิม

by Focus Team @04-12-2560 14.53 ( IP : 110...6 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา
photo  , 960x640 pixel , 110,298 bytes.

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามมาก ส่งผลให้การเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่จับตา และที่ดุเดือดที่สุดคือ นราธิวาสมี 3 ทีมลงแข่งขัน รองลงมาคือ ปัตตานี 2 ทีม ส่วนยะลากับสงขลาเป็นทีมเดิม และสตูลคนเก่าเข้ามามากกว่า โดยทั้ง 5 จังหวัดได้ประธานคนเดิม


โดย 3 ทีมที่จังหวัดนราธิวาสคือ "ทีมบาบออิง" หรือ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะห์ ประธานคณะกรรมการรอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส คนปัจจุบัน, ทีมนายอับดุลเราะห์มาน อับดุลสมัด หรือ "บาบอแม" อดีตประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และ ทีมที่ 3 เป็น "หน้าใหม" แต่มาแรง โดยได้รับการสนับสนุนจาก "M1" กลุ่มธุรกิจที่กำลังเป็น ที่นิยมอย่างมากพื้นที่ชายแดนใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส และยะลา

จ.นราธิวาส มีอิหม่ามกว่า 600 คน สมัครเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสด้วย ผลการเลือกตั้ง ทีมเดิมคือ "ทีมบาบออง" นายซาฟีอี เจ๊ะเล๊าะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสชนะ ได้มากถึง 28 ที่นั่ง ในขณะอีก 2 ที่นั่งเป็นของ "ทีมที่ 3" กลุ่ม M1

สำหรับ จังหวัดปัตตานี ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ทีมเก่าชนะ 19 ต่อ 11 โดยทีม นายแวดือราแม มะมิงจิ นำ 19 ที่นั่งขณะที่ทีมคู่แข่ง นายมะกาแม สะตาปอ ได้ 11 ที่นั่ง ทำให้ "บาบอแม" หรือ นายแวดือราแม มะมิงจิ ได้ครองตำแหน่งประธานอีกสมัย

ซึ่งกรรมการ 19 คน ในทีม นายแวดือราแม มะมิงจิ ประกอบด้วย 1. ดร.แวดือราแม มะมิงจิ 2. นายมะ กูเต๊ะ 3. นายอาลี มะลี 4. นายเซ็ง ใบหมัด 5. นายเจ๊ะหามะ หะยีดือราแม 6. นายมูฮำหมัด หะยีแวสอเสาะ 7. นายอับดุลราหมาน กือมอ 8. ดร.อับดุลไฮมีน สาและ 9. นายสิหะมูดิง วาโมง 10. นายศอลาฮุดดีน หะยียูโซ๊ะ 11. นายอูมา แมะ 12. นายเจะฮูเซ็ง เจ๊ะอูบง 13. นายสะมะแอ มาแย 14. นายนิรมาน อีซอ 15. นายมัมุง สามะ 16. นายฮามะปูซี ดัมแม 17. นายอดุล แจ๊ะแน 18. นายยูกิมลี ฮาเระ และ 19. นายดอเลาะ กานิง

ส่วนทีมที่ 2 ได้แก่ 1. นายอับดุลวาฮับ อับดุลวาฮับ 2. นายอาห์มัด โต๊ะมิง 3. ดร.อาฮามัดกาแม แวมูซอ 4. นายอัศมี โต๊ะมีนา 5. รศ.อับดุลเลาะ อับรู 6. นายรุสดี ตาแย๊ะ 7. นายมูหามะ กาเร็ง 8. นายมูหัมมัดเฟาซี ดอเลาะ 9. นายดอเลาะ กานิง 10. นายยาดอเลาะ และ 11. นายมะหะมะอาลี นอจิ

ทั้งนี้ ปัตตานี การเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดมีโต๊ะอีหม่ามประจำมัสยิดที่ขึ้นทะเบียนไว้ถูกต้องตามกฎหมาย 706 แห่ง มีอิหม่ามที่มีสิทธิเลือกในครั้งนี้ 689 คน เพราะบางมัสยิดอีหม่ามว่างจากการเสียชีวิต ยังไม่ได้แต่งตั้งใหม่ และอีหม่ามที่ออกมาใช้สิทธิ เข้ามาประชุมเลือกตั้ง 660 คน และอิหม่ามที่มาแสดงสิทธิมาลงคะแนน 659 คน ไม่มาใช้สิทธิเพียง 1 คน และมีบัตรเสีย 31 ใบ


ส่วน จังหวัดยะลา ที่เลือกเพียงกรรมการ เนื่องจากตำแหน่งประธานกรรมการลงรับการคัดเลือกเพียงคนเดียว คือ นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา คนปัจจุบัน บรรยากาศการคัดเลือกจึงเป็นไปโดยเรียบง่าย

เช่นเดียวกับ การเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ที่ไม่มีคู่แข่ง มีการลงมติเลือกประธานคนเดิมคือ นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ส่วนคณะกรรมการชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงเพียง 1 คน

ด้าน จังหวัดสตูล วันที่ 27 พย. 60 เวลา 10.00 น. นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานประชุมคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล จากการที่คณะกรรมฯชุดก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง, กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พร้อมกัน 35 จังหวัดทั่วประเทศ โดยอิหม่ามประจำมัสยิดในจังหวัดสตูลได้มาตรวจบัญชีรายชื่อและลงทะเบียน 188 คน จากผู้มีสิทธิ 230 คน ที่ประชุม นายมัดโหด ละใบแด  อีหม่ามมัสยิสนูรุ้ลเอี๊ยะซาน ม.2 ตงวังประจัน อ.ควนโดน ได้เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติ 30 คน  ซึ่งมีผู้รับรองเกินครึ่งของห้องประชุม  ต่อมา นายนิพนธ์ ธรรมรักษา อีหม่ามมัสยิสญะมาอะตุลอิสลาม ม.8 ต.ควนกาหลง ได้เสนอชื่อ นายอับดุลลาตีฟ  หมัดหมัน เจ้าของโรงเรียนดารุ้ลอูลูม (ปอเนาะย่านซื่อ อ.ควนโดน) เป็นผู้สมัครการคัดเลือกหมายเลขที่ 31 ซึ่งมีผู้รับรองไม่เกิน 10 คน ต่อมา นายจรัส ง๊ะสมัน อีหม่ามมัสยิสมูญาฮีดีน ม.6 ต.ปากน้ำ อ.ละงู  ได้เสนอชื่อ ดร.ฮารูณ พูลสิน อีหม่ามมัสยิดอบีซัรอัลฆีฟารีย์ ม.6 ต.เกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูล เป็นผู้สมัครคัดเลือกหมายเลข 32  มีผู้รับรอง 3 คน และที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการโดยวิธีเปิดเผย

ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ได้ให้ตัวแทนแต่ละอำเภอจับฉลากเพื่อออกเสียงลงคะแนน ตามลำดับอำเภอก่อนหลัง ก่อนที่จะประกาศให้อิหม่ามแต่คนมาใช้สิทธิ์ออกเสียง โดยพูดผ่านไมค์โครโฟนเพื่อให้เจ้าหน้าที่กาหมายเลขที่ต้องการ ต่อหน้าประธานกรรมการ อิหม่ามและผู้สังเกตการณ์ ซึ่งบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผลการคัดเลือกกรรมการประจำอิสลามจังหวัดสตูลที่ได้คะแนนสูงสุด 30 คนแรก ตามที่นายมัดโหด ละใบแด เสนอคือ

  1. นายอิบรอเหม อาดำ, 2. นายอรุณ อุมาจ, 3. นายอับดุลกอเด็ร  หลงกอหราบ, 4. นายฮาสัน  พรัดขำ, 5. นายเจ๊ะอาด  สัญญา, 6. นายดลฮา ลิม  หลงหัน,7. นายมะปูยี อาแว, 8. นายสะมาแอ  ล่าดี้, 9. นายสามารถ  ชำนาญเพาะ, 10. นายฮาบีดีน บูเก็ม, 11. นายอาหรน หมาดเหยด, 12.นายวิรุฬห์ จันเพ็ญ, 13. นายชำชุดดีน เล่งเจ๊ะ, 14. นายกำมะดีน  ปิยาตู, 15. นายนีสาด แดยิหวา, 16.นายอับดลเราะหมาน กองบก, 17.นายยำอาด  ลิงาลาห์, 18.นายหมาน  มาราสา, 19. นายนูรุดดีน ยาหยาหมัน, 20.นายหมาดด๊ะ ศรียาน, 21.นายสามารถ  หยังหลัง, 22.นายกิติพงษ์ ใจสมุทร, 23.นายมาแอ  มาลินี, 24. นายกอดาษ เจะดะ,  25.นายอับดุลลอฮ์  อาเก็ม, 26. นายอาดำ  สาเบาะ, 27.นายอับดุลเลาะ ปังแลมาปุเลา,28. นายอานัน ปังหลีเส็น, 29.นายหมาดฉุกรี  ตาเดอิน  อี,  30. นายสมาน เกปัน, 31. นายอับดุลลาตีฟ  หมัดหมัน และ 32. ดร.ฮารูน พูลสิน ในจำนวนนี้ เป็นกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระวันที่ 23 พฤศจิกายน 22 คน และกรรมการใหม่ 8 คน

นายศักดา กล่าวว่า หลังจากคัดเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล 30 คน ในวันนี้แล้ว ก็จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการ ก่อนที่จะประชุมคัดเลือกตำแหน่งสำคัญภายใน 15 วัน เช่น ตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 1 ตำแหน่ง ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด รองประธาน เลขานุการอย่างละ 1 ตำแหน่ง และกรรมการอื่นๆ
"อยากจะขอความร่วมมือให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดชุดใหม่ ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนอกจากการบริหารกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัดแล้ว คือการประสานกับอิหม่ามในชุมชนช่วยสำรวจรายชื่อสมาชิกในครอบครัวที่ตกหล่นในเขตที่รับผิดชอบ เนื่องจากมีสมาชิกบางครอบครัวยังไม่ได้แจ้งเกิด ก็ขอให้ดำเนินการแจ้งให้นายอำเภอทราบโดยด่วน เพื่อจะได้ใช้สิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายต่อไป" นายศักดา กล่าว

ต่อมาวันที่ 29 พ.ย. คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ได้นัดรวมตัวกันที่ห้องประชุมสนง.กรรมการอิสลามสตูล เพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการ โดยใช้วิธีเขียนชื่อผู้ที่ความเหมาะสมลงในกระดาษม้วนใส่กล่อง ปรากฎว่า นายอรุณ อุมาจิ ได้ 24 ใบ และ นายอิบรอเหม อาดำ 6 ใบ ส่งผลให้ นายอรุณ อุมาจิ เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล อีกสมัยหนึ่ง

จากนั้นนายอรุณ ได้เลือก นายนีสาด แคยิหวา เป็นเลขานุการ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง