สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ประธานคณะกรรมการอิสลาม5จังหวัด สันติสุขทุกคนต้องการ!

by Focus Team @19-12-2560 17.15 ( IP : 61...51 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x640 pixel , 66,224 bytes.
 

"อัสลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลลอฮีวาบารอกาตุฮ์ ความสันติสุข จงมีแด่พี่น้องทุกๆ ท่าน อัลฮัมดุลิลละห์ ขอบคุณเอกองค์อัลเลาะห์ทรงไว้ชีวิตและทรงฮิดายัด ให้กระผมได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้รับการไว้วางใจและเห็นว่า มีความเหมาะสม จากคณะกรรมการฯ โดยที่ไม่มีคู่แข่งซึ่งถือว่า เป็นการที่คณะกรรมการฯได้พูดคุยไว้ก่อนหน้านี้แล้ว" นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าว และว่า

ส่วนตัวแล้วถือว่า ได้รับการนัซเราะห์จากเอกองค์อัลเลาะห์ ให้มาทำหน้าที่ตรงนี้อีกครั้ง นโยบายการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ พวกเราต้องสานงานต่อจากรอบที่แล้ว เพราะคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็นคณะกรรมการชุดที่แล้ว ดังนั้นเราสะดวกในการทำหน้าที่แต่ละฝ่ายเพราะเรารู้หน้าที่ๆ จะกระทำต่อไปอยู่แล้ว และขณะนี้เรากำลังรีบเร่งปรับภูมิทัศน์บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาหรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ให้แล้วเสร็จเร็วๆ นี้ และคาดว่าจะทำพิธีเปิดอาคารกลางปี 61 ทางคณะกรรมการฯ คาดว่าน่าจะได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร(ร.10) ทรงเปิดงานในครั้งนี้

แรกเริ่มการก่อตั้งสร้างอาคารมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาหรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลานั้น เรามีที่ดินเพียง 5 ไร่ และได้ซื้อเพิ่ม 3 ไร่ ปัจจุบันซื้อเพิ่มอีกจากเนื้อที่ติด มัสยิดจนถึงถนนลพบุรีราเมศวร์ เพื่อไม่ให้มีการปลูกสร้างอาคารข้างหน้ามาบังมัสยิด และสามารถมองเห็นมัสยิดกลางที่สวยงามเหมือนกับทัชมาฮาล ซึ่งภาษาอาหรับเรียกว่า ตัชมาฮาล อนุสรณ์สถานที่เมืองอัครา ประเทศอินเดีร ปัจจุบันที่ดินของมัสยิดกลางฯมีประมาณ 60 ไร่ ซึ่งมูลค่าสมบัติมัสยิดทั้งหมดโดยรวมอาคาร และอื่นๆ ประมาณ 500 ล้านบาท การพัฒนามัสยิด เราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เราพึ่งพาอาศัยมาตลอด 30 ล้านบาท และงบประมาณจากจังหวัดสงขลา 60 ล้านบาท

นายศักดิ์กริยา กล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาต่อการสร้างสันติสุขของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า จังหวัดสงขลาเรามีพื้นที่เฝ้าระวังร่วมกันสร้างความเข้าใจมีอยู่ 4 อำเภอ ซึ่งติดรอยต่อพื้นที่สามจังหวัดที่เกี่ยวโยงกับความมั่นคง

พวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ช่วยกันแก้ปัญหากับทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำถึงผู้นำศาสนาในพื้นพี่อย่างจริงจัง เราสร้างความเป็นปึกแผ่น รักสามัคคี รู้หน้าที่ ตามสโลแกนที่ตั้งไว้ โดยทุกคนทุกองค์กรมีหน้าที่ เราก็ทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุด และรับผิดชอบในหน้าที่ๆ กระทำ

?ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ตามลำดับ แม้กระทั่งปัญหายาเสพติด เราก็ใช้นโยบายดังกล่าวนี้ร่วมกันแก้?

นายศักดิ์กริยา กล่าวด้วยว่า ขอฝากกับพี่น้องทุกๆ ท่าน ทุกๆองค์กร ให้พวกเรารู้รัก สามัคคี  รู้หน้าที่ของตัวเองที่กระทำ แน่นอนสังคมของเราจะอยู่แบบสงบสุข ถ้าพวกเรารู้หน้าที่ของตัวเอง

"อัสลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลลอฮีวาบารอกาตุฮ์ ความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องทุกๆ ท่าน อัลฮัมดุลิลละห์"
นายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในฐานะทีอีหม่ำทั้งจังหวัดสตูล  230 ท่าน ได้คัดเลือกเข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ก่อนอื่นผมต้องขอบคุณอีหม่ำของเราที่ได้คัดสรรบุคคลที่มีความสามารถหลายด้านเข้ามา บางท่านเป็นผู้นำศาสนา เป็นอีหม่ำ เป็นอาจารย์ เป็นนักธุรกิจ ถือว่าเป็นความคาดหวังผู้นำศาสนาของเรา

หลังจากที่ได้มีการคัดสรร เมื่อ 27 พฤศจิกายน 30 ท่าน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดได้เลือกกระผมเป็นประธานฯ ส่วนใหญ่เขาก็เห็นว่าจากการที่ได้อยู่ร่วมกันสมัยที่แล้ว คือกรรม การที่คัดสรรมาครั้งนี้ ก็เป็นคณะกรรมการฯรอบที่แล้วส่วนใหญ่ จากการเป็นคณะกรรมการหลายปีและเคยดำรงตำแหน่งประธานฯรอบที่แล้ว คณะกรรมการฯเห็นว่า สมควรให้ผมมาอยู่ตำแหน่ง นี้อีกครั้งหนึ่ง คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิม ในการที่จะสานสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ในจุดที่ผมได้ทำต่อเนื่องมา

หลังจากกระผมได้ถูกคัดเลือกให้เป็นประธานฯ ครั้งนี้ ซึ่งผมความกระหนักในการทำงานต่อไปว่า วันนี้เราในฐานะที่เป็นคณะกรรมการฯ ผู้นำก็ได้มอบหมายในการทำหน้าที่บริหารตรงนี้ ส่วนที่เป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่ก็ว่ากันไป เพราะพ.ร.บ. มาตรา 26 ได้กำหนดให้คณะกรรมการฯมีอำนาจหน้าที่ทำ 13 เรื่อง เช่น เรื่องประนีประนอม หรือถอดถอนอีหม่ำ ฯลฯ

"สิ่งที่ผมมีความเป็นห่วง ขณะนี้ก็คือ เรื่องความสงบ การเป็นอยู่ของพี่น้องสามจังหวัด เขาก็มีปัญหามาตลอด รัฐก็แก้ปัญหากันไป" นายอรุณ กล่าว และว่า

สตูลของเราก็อยู่กันอย่างมีความสุข เป็นพี่เป็นน้องกัน ทำงานร่วมกัน ไปมาหาสู่กัน พี่น้องพุทธของเราทำงานพี่น้องมุสลิมก็ไปช่วย พี่น้องมุสลิมทำงานพี่น้องพุทธมาช่วย ไม่แบ่งแยก สิ่งนี้มีความสำคัญมาก ผมเป็นประธานรอบที่แล้วได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพบปะพี่น้องหรือไปเปิดงานโครงการต่างๆ ที่ท้องถิ่นเชิญมาทุกแห่ง ก็พยายามพูดในองค์กรและชุมชนต่างๆ พร้อมปลูกฝังสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกัน และอย่าสร้างความขัดแย้งกัน แนวคิดไหนที่นำไปสู่ความถูกต้อง เราก็ต้องยอมรับ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ที่สำคัญที่สุดคือ สิ่งที่เราทำร่วมกันได้นั้นมีมากมายหลายเรื่อง เช่น ปัญหาปัจจุบันถ้าเรามองไปถึงเยาวชนลูกหลานของเรา เราก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติด เด็กเยาวชนไปติดยาบ้า ยาอัลฟาโซแล่ม น้ำพืชกระท่อมและสิ่งเสพติดอีกมากมาย เราต้องมาร่วมดูแลกันเกี่ยวกับสังคมของเรา เราพยายามที่จะใช้วิธีการต่างๆ ผมกับท้องที่และท้องถิ่น มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมาตลอด  ไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.หรือเทศบาล เราก็สามารถทำงานร่วมกันได้

ซึ่งที่เรากระทำร่วมกันตลอดมาคือเรื่องเยาวชน เพราะอนาคตลูกหลานของเรานั้น เราต้องมองให้ไกลว่า สังคมรุ่นต่อไปนี้เป็นสังคมที่ไม่ทีการปิดกัน ถ้าหากวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง อนาคตของลูกหลานพี่น้องมุสลิม อนาคตของพี่น้องซึ่งเป็นคนไทยที่มั่วสุมกับยาเสพติดนั้น สังคมจะต้องล้มสลายอย่างแน่นอน

"ผมพยายามพูดคุยตลอดเวลาเมื่อโอกาสได้ลงพื้นที่ เพื่อให้สังคมของเราเป็นสังคมทีืมีความเอกภาพ"

ที่ผ่านมา เราประสานไปยังท้องถิ่น อบจ.จัดอบรมสัมมนากรรมการอิสลามประจำมัสยิดทุกๆ มัสยิดกว่า 4,000 คน ได้เข้าอบรมทั้งหมด ซึ่งได้รับสนับสนุนงบจากอบจ.สตูล โดยท่านสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ. คณะกรรมการมัสยิด เป็นกองทัพหลักที่จะช่วยกันดูแลสังคมให้ดีขึ้น ถ้าพวกเขามีความรู้ มีคุณภาพจะช่วยสังคมได้มาก เพราะมัสยิดมีอำนาจทีี่กระทำได้ และสิ่งที่เขากระทำนั้นก็มองถึงกรอบที่ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน มัสยิดก็ช่วยเหลือชุมชนได้มาก

การจัดระเบียบก็เป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่ให้อีหม่ำไปดูแลการจัดระเบียบของสังคม ซึ่งหลายมัสยิดกระทำการจัดระเบียบสังคมสำเร็จ และบางมัสยิดก็กำลังกระทำและบางมัสยิดเพิ่งริเริ่ม ซึ่งถือว่าเป็นการผลักดันให้ช่วยเหลือกันในชุมชน และยังมีอีกหลายๆ มัสยิดที่ทำไม่ได้ เนื่องจากอีหม่ำในฐานะผู้นำชุมชนกล้าจะแก้ปัญหาดังกล่าวหรือไม่ กระบวนการเหล่านั้นต้องใช้ฮิกมะฮ์(ไหวพริบ) หรือเทคนิคในการพูด ถ้าหากว่าอีหม่ามมี สัปบุรุษก็ให้เกียรติ พร้อมที่จะปฏิบัติตาม ข้อสำคัญที่สุดของผู้นำคือ เขาจะมองตัวเราตลอด คือ อีหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดว่า น่าศรัทธาหรือเชื่อมั่นในตัวบุคคลที่กล่าวมาสักขนาดไหน ถ้าเราทำตัวดี เราก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและสัปบุรุษ

ส่วนผู้นำศาสนาต้องพูดในวันศุกร์(คุตบะห์) เยาวชนมาพร้อมกันที่มัสยิดและมีความหมายมากในการแก้ปัญหาเช่น คอเต็บ มีความสำคัญที่จะว่ากล่าวตักเตือนในชุมชน เราจัดอบรมคอเต็บทั้งจังหวัด ให้มีทักษะในการเตรียมความพร้อมที่จะพูดให้คนในชุมชนรับฟัง เมื่ออ่านคุตบะห์ คอเต็บเป็นคนที่กล้าแสดงออกและสร้างความเข้าใจให้ได้มีศิลปะการพูด สามารถที่จะโนมน้าวให้คนฟังคล้อยตาม และปฏิบัติตามได้ บางมัสยิดมีผู้ฟัง 100 คน บางมัสยิด 300-500 คน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความดีงาม ที่จะนำไปสู่ความสงบสุขในชุมชนได้

"สำนักงานคณะกรรมการอิสลามสตูลต้องขอบคุณท่านภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและวัฒนธรรมจังหวัดที่ให้ความสำคัญและจัดสรรงบประมาณโครงการอบรมคอเต็บ"

บทบาทสตรี เป็นอีกเรื่องที่เราได้พูดคุยกันในที่ประชุมให้เชิญแกนนำหลักสตรีของแต่ละอำเภอมาคุยที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัด ถือว่าการบริหารรอบนี้มีเวลายาวถึง 6 ปี ผมจะดึงกลุ่มสตรีให้มีบทบาทที่จะมาทำงานร่วมกันแก้ปัญหาเยาวชนกับคณะกรรมการฯ เพราะสตรีผู้เป็นแม่ย่อมจะรู้ทุกๆ สิ่งในครอบครัว ซึ่งมีบทบาทมากกว่าผู้เป็นพ่อ

"เวลาที่ลูกมีปัญหา ก็แม่นั่นแหละที่สามารถรับรู้ปัญหาของลูกมากกว่าพ่อพ่อส่วนใหญ่เพียงแค่หาเงินให้ครอบครัว แต่ปัญหาต่างๆ แม่ย่อมจะรู้ดีกว่าพ่อ ถ้าหากสตรีเข้าใจ ซึ่งแกนนำสตรีที่มีอยู่แล้ว ผมจะให้มัสยิดต่างๆ ในจังหวัดสตูลให้มีชมรมสตรีทุกมัสยิดเพื่อจะได้มาเชื่อมโยงกับสำนักงานคณะกรรมการฯ"

ขณะนี้ชมรมสตีกำลังดำเนินการจดทะเบียนอยู่ เราจะนำเรื่องนี้มาทำให้เป็นกิจจะลักษณะ เพื่อมาช่วยเหลือสังคมหลักๆ ที่เกี่ยวกับเยาวชน

ส่วนบทบาทด้านสันติสุขนั้น ไม่ว่าจะอยู่ชุมชนไหน ทุกๆ ชุมชนก็ต้องการสิ่ง นี้ ทุกคนไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง ต้องการอยู่ดีกินดี การสร้างความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ (1)ผู้นำศาสนา (2) ผู้นำท้องที่ และ (3)  ผู้นำท้องถิ่น ถ้าคุยกันได้ ทำงานร่วมกันได้ ความเข้าใจ และความสุขก็เกิดขึ้น

"ถ้าหากผู้นำท้องที่ไปทางหนึ่ง ผู้นำท้องถิ่นไปอีกทางหนึ่ง ก็ไม่สามารถจะสร้างความเข้าใจ และความสุขในชุมชนได้ เพราะแต่ละฝ่ายก็มีบทบาทหลักอยู่แล้ว"

ท้องถิ่นมีงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ เช่น องค์กรศาสนา ส่วนผู้นำท้องที่นั้นดูแลความสงบเรียบร้อย จริงหรือไม่ ทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ค่อยจริงจังกันเท่าไร ถ้าทุกฝ่ายมีความจริงใจ ก็จะบูรณาการกันได้ ปัญหาจะไม่เกิด เมื่อชุมชนใดขัดกันผู้นำทั้งสามฝ่ายที่กล่าวมาเข้าไปร่วมกัน ผมคิดว่าสงบแน่นอน อาวุธของผู้นำศาสนาคือ จริยธรรม ท้องที่ก็ใช้กฎหมายให้เกิดเป็นประโยชน์จริงๆ และสาเหตุที่ชุมชนมีปัญหาในว้นนี้ เพราะผู้นำแต่ละฝ่ายไปคนละทิศละทาง
ศอ.บต.ให้การดูแลสำนักงานคณะกรรมการอิสลามสตูลมาตลอด ในด้านประชุมสำนักงาน ค่าตอบแทนที่ดูแลพิเศษ เมื่อมีปัญหาจะนำเสนอเมื่อมีการประชุม ก็สามารถทำเรื่องขอไปได้

"ขอให้เราทุกคน ทุกองค์กรได้ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยหัวใจที่จริงจังและจริงใจในการกระทำนั้น ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำด้วยอิคลาส(บริสุทธิ์ใจ)ต่อเอกองค์อัลเลาะห์ แน่นอนปัญหาความขัดแย้งจะไม่มีและความสันติสุขก็ตามมา" นายอรุณ กล่าว

นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การชนะการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามของจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้อีกครั้งนั้น ตนยังคงแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้ามาทำงานดูแลด้านศาสนาและพี่น้องมุสลิมด้วย

"บาบอมีความตั้งใจ และจริงใจที่จะมาดูแลบ้านเมือง มาบริหารองค์กรของศาสนาอิสลามให้ดีที่สุด และมาดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข และคนในพื้นที่มีก็มี"

นายซาฟีอี กล่าวต่อว่า หากมีการประกาศตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นทางการ ตนจะเชิญคนในพื้นที่ทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมแก้ปัญหาให้กับ บ้านเราด้วย โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ 4 เสาหลักในพื้นที่เข้ามาร่วมกันหาแนวทางดูแลบ้านเมืองร่วมกันกับเรา

"เราทุกคนมีหน้าที่ต้องดูแล ต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเราทุกคนในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ มีหน้าที่ตามความเหมาะสม มีหน้าที่ตามความสามารถของตน ซึ่งทุกคนจำเป็นอยู่แล้วที่ต้องมีหน้าที่ต้องช่วยแก้ไข"

6 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส เราเข้ามาเร่งดำเนินการ ให้อาคารสถานที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสเสร็จสมบูรณ์ และมีสถานทีละหมาด ห้องน้ำ ห้องประชุม มีการปรับภูมิทัศน์ มีไฟฟ้า และประปาภายในอาคารแล้ว

แผนงาน 6 ปีหลังจากนี้ เราจะเน้น ทำเพื่อสังคมให้มากขึ้น ด้วยการช่วยเหลือเด็กกำพร้า โรงเรียนตาดีกา และมุสลิมใหม่ที่เข้ารับอิสลามด้วย

อย่างไรก็ตาม ในการให้สังคมสันติสุขนั้น เราจำเป็นต้องเชิญทุกภาคส่วนให้เขามาพูดคุยและทำความเข้าใจร่วมกัน เนื่องจากปัญหาของบ้านเราในวันนี้ เป็นเพราะพวกเราไม่เข้าใจกัน โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา ในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กรด้านศาสนา เราจำเป็นต้องเชิญทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพูดคุย เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

นายรุสดี บาเกาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ให้สัมภาษณ์แทน นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา กล่าวว่า ที่คณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นชุดเดิมนั้น เนื่องจากว่า ทีมของเราเป็นการทำงานแบบเป็นทีม มีอะไรเราก็จะปรึกษากันตรงนี้จึงทำให้ทีมเรามีผลงานที่ค่อนข้างจะเป็นทีมค่อนข้างจะชัดเจน ทำให้อีม่ามที่อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เกิดความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดเดิมสานงานต่อ "ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เราก็มีการประชุม เมื่อไม่มีคู่แข่ง เราค่อนข้างจะมั่นใจว่า ทีมของเราจะต้องได้รับเลือกอีกครั้ง จึงได้จัดทำนโยบายยุทธศาสตร์ไว้" นายรุสดี กล่าว และว่า

เมื่อก่อนเราจะทำงานโดยมุ่งไปที่ตัวอีม่าม, กอเต็ม, บิลาล ประจำมัสยิดเป็นหลัก  เพราะนั่นถือเป็นบทบาทหน้าที่ของเรา แต่ในรอบใหม่ 6 ปีข้างหน้านั้น  1. เราจะขยายฐานไปสู่สังคมมุสลิม เช่น การจัดการเรียนการสอนกีตาบ และเรื่องศาสนา โดยเราจะเปิดสอนในวันอังคาร ซึ่งตอนนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้ว นอกจากการสอนในเรื่องของหลักอากีดะ เราก็จะพุดถึงบทบาทหน้าที่ของอีหม่ามเป็นหลักทุกวันอังคารด้วย เช่น เรื่องการแต่งงาน การหย้าร้าง การจัดการในเรื่องของมรดก ถือเป็นความรู้หลักของอีหม่าม กอเต็ม บิลาล ประจำมัสยิดจะต้องทราบ

  1. เรามีนโยบายที่จะขยายโครงการไปสู่ชุมชนด้วย เช่น เรื่องอาหารฮาลาล เนื่องจากเมื่อก่อนในเรื่องฮาลาล เราจะมุ่งเน้นไปยังผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอตราฮาลาล และเป็นการทำงานในเชิงรับมากกว่า โดยหลังจากนี้เราจะทำงานในลักษณะของเชิงรุกก็คือ เราจะไปตามร้านอาหาร ผู้ประกอบการทั้งหลายทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่เป็นมุสลิมจะต้องเข้าอบรม เพื่อรับความรู้ในเรื่องของฮาลาล และได้รับตราฮาลาลที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ ตราฮาลาลที่ออกจากเรา อาจจะไม่เหมือนตราฮาลาลจากสำนักคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่า เราเข้าไปดูแลแล้ว

  1. นโนบายผู้สูงอายุ  ซึ่งเมื่อก่อนเรา ไม่ได้สนใจกลุ่มผู้สูงอายุมากนัก แต่เนื่อง จากว่า จำนวนผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้น  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาของเรา จึงได้ทำโครงการเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุที่เข้าสู่วัยทองจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อรักษาสุขภาพ และปฏิบัติตามศาสนกิจตามหลักการศาสนา

"การสร้างสังคมสันติสุขนั้น ในนามสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เราได้ทำมาตลอด ซึ่งตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของเรา และทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง และรัฐบาลมาตลอด  เรายังคงยืนยันที่จะรวมทำงานกับฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงอย่างเต็มที่"

เนื่องจากการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามในแต่ละจังหวัดครั้งนี้ อาจจะมีกระแสการแข่งขันที่สูงมาก และมีการเปลี่ยนแปลงหลายจังหวัด ก็อยากให้พี่น้องมุสิลมเกิดความมั่นใจในตัวผู้นำด้วย

"แม้การเลือกตั้งจะมีกระแสข่าวที่ค่อนข้างจะเป็นลบ แต่ขอให้พี่น้องมุสลิมมั่นใจได้ว่า ความเป็นมุสลิม ความเป็นอิสลามของผู้นำยังคงมีอยู่ ยืนยันว่าไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ยังยืนยันที่จะทำงานเพื่อศาสนา เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติ" นายรุสดี กล่าว

นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า ตนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามของจังหวัดปัตตานีมาแล้ว 3 วาระ หรือประมาณ 18 ปีแล้ว และวันนี้เป็นวาระที่ 4 แล้ว สัญญาว่า จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วย

"เราเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรด้วย ทีมงานชุดใหม่ ซึ่งเราดูความสามารถและบทบาทของคณะกรรมการอิสลามชุดใหม่แล้วนั้น ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ มีความตั้งใจพร้อมที่จะทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พี่น้องของเราที่มาใช้บริการรู้สึกประทับใจด้วย"

นายแวดือราแม กล่าวต่อว่า เราได้รับปากไปยังอีหม่ามในจังหวัดปัตตานีด้วยว่า หากอีหม่ามทั้งหลายมีข้อเสนอแนะ ต้องการให้เราในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามและคณะกรรมการอิสลามปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทางเราก็ยินดีที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ รวมถึงพฤติกรรม การวางตัวที่เป็นจุดอ่อนของเราด้วย ซึ่งเราจะมาร่วมมือกันยกระดับองค์กร และคนในองค์กรของเราให้เข้มแข็ง พร้อมบริหารงานให้มีประสิทธิภาพด้วย "เราจะปฏิรูปองค์กร ปฏิรูปคน และปฏิรูปโครงสร้าง ถ้าเราปฏิรูปได้ ภาพลักษณ์ขององค์กรศาสนาของเราก็จะดีขึ้นด้วย"
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของคณะกรรมการอิสลามทั้ง 5 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล เราได้มีการวางแนวทางที่จะทำงานร่วมกันด้วย โดยเราจะจับมือกันทำงาน เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพและความเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันขององค์กรศาสนาด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง