สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

"ไกรศร"เน้นพัฒนาเชิงรุก
ให้ชีวิต "ผู้เคยติดยา" ของขวัญปีใหม่

by Focus Team @28-12-2560 11.31 ( IP : 110...216 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 270,429 bytes.
 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายสมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โรงพยาบาลยะลา ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมที่ ห้องประชุมปัญจเพชร อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การติดตาม พัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายผลความมั่นคงซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย จะแนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย ศอ.บต. เป็นหน่วยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติด เพื่อนำบุคคลดังกล่าวเข้าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการประกอบอาชีพ ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา การสาธารณสุข และด้านอื่นๆ เพื่อไม่ให้บุคคลดังกล่าวกลับไปเสพซ้ำ หายขาดจากยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข "คืนคนดี สู่สังคม"

ทั้งนี้การขับเคลื่อนงานดังกล่าวได้บูรณาการ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน คัดกรอง และประสานหน่วยงาน/กลุ่มเป้าหมาย เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถประสานสอดคล้องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ศอ.บต. จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ.2561 เกิดการบูรณาการในการทำงาน เกิดเป็นรูปธรรม และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน

"เอาคนที่ติดยามาบำบัด เขาก็หยุดแพ้ เมื่อเขามีเป้าหมายชัด เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาอย่างไร ให้เขาได้มีเส้นทาง ทางเลือกที่เขาจะเป็นแบบนี้"

นายไกรศร กล่าวต่อว่า การทำงานทั้งในส่วน การบำบัด การป้องกันและการปราบปราม วันนี้เราจะทำอย่างไร เพื่อไม่ให้การทำงานทับซ้อน ซึ่งศอ.บต. ก็มีความตั้งใจจะมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ โดยเดินหน้าโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดยาเสพติด และขับเคลื่อนกระบวนการบำบัดคนติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามเป้าหมายก่อน 500 ราย ทั้งนี้เพื่อลงไปดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เป็นการผนึกกำลังและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อมอบเป็นของขวัญวันปีใหม่ให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

"ผนึกกำลัง ปฏิบัติการเชิงรุก มอบของขวัญปีใหม่ให้กับจังหวัดชายแดนภาคใต้" นายไกรศร กล่าว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง