สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

จว.สงขลาร่วมม.อ.แก้ปัญหายางพารายั่งยืน

by Tresuwimon @09-01-2561 19.11 ( IP : 171...76 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา , ยางพารา , เกษตรกร
photo  , 960x640 pixel , 73,862 bytes.

9 มกราคม 2561 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมพัฒนาเกษตรกรสู่ Thailand 4.0 เพื่อให้ชาวสวนยางดำรงชีวิตอย่างพอมีพอกิน และเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของสงขลาให้ไม่พึ่งพายางพารามากเกินไป โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา กล่าวว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำรัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือชาวเกษตรกรที่มีผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำลง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนวทางในการช่วยเหลือ ลดพื้นที่การปลูกยางพารา และเพิ่มปริมาณการปลูกพืชผสมผสาน หรือปลูกพืชแซมสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริม สามารถสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า หากเกษตรกรชาวสวนยางหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน โดยใช้ระบบ E-Commerce หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วย บวกกับหน่วยงานราชการก็เข้ามาส่งเสริมด้วย ตนเชื่อว่าจะเป็นทางรอดของเกษตรกร และจะมีรายได้เพิ่มขึ้น
"เกษตรกรจะต้องมีการปรับตัว 3 ด้าน คือ 1.ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีในการผลิต และการขาย 2.การหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ และ 3.ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตรอยู่เสมอ" ผศ.ทวีศักดิ์ กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง