สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

'อาชีวสงขลา' เปิดชมรม Startup Club สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

photo  , 1200x800 pixel , 129,176 bytes.

เมื่อวานนี้ (11 ม.ค. 61) ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา สำหรับ โครงการจัดตั้งชมรมฯ ในครั้งนี้มี นางสาวรุจิรา แกล้วทะนงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสงขลาได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่โครงการ Startup Club

สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดโครงการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น Startup Club วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา รู้จักเข้าใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อย่างผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการเป็นผู้ประกอบการผ่านกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีคิดแบบใหม่ พร้อมต่อยอดแนวความคิดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Starup Ecosystem) ขึ้นในสถานศึกษา ที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย บ่มเพาะ และผลักดันให้มีความพร้อมที่จะสามารถต่อยอดแนวคิดต่างๆให้เป็นรูปธรรมต่อไป

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา กล่าวว่า "ตามที่รัฐบาล มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมหรือประเทศไทย 4.0 โดยมีเป้าหมายเพื่อนำพาประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งมีแนวทางให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมแทน คือการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น Start Up ทางเศรษฐกิจใหม่ ให้มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และมีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศได้"

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ 11 ม.ค. 61 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง