สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

'ม.อ.' แจง 8 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน

by whitney @19-01-2561 10.20 ( IP : 119...118 ) | Tags : การศึกษา , ม.อ. , หาดใหญ่
photo  , 900x600 pixel , 133,056 bytes.

ม.อ. แจง 8 หลักสูตรไม่ผ่านมาตรฐาน สกอ. เผยกระทบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย แต่ไม่กระทบนักศึกษาใน 8 หลักสูตรมหาบัณฑิต

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.แจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 182 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน 8 หลักสูตร นั้นล่าสุดวันนี้ (19 ม.ค. 60) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการแถลงข่าวผลการตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของ สกอ.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผย สงขลาทูเดย์ ว่า กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้กระทบต่อนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรดังกล่าว เพราะหลักสูตรของเราได้รับการรับรองจากสกอ.อยู่แล้ว รวมทั้งแต่ละปีเรามีการกำกับคุณภาพอยู่ตลอดเวลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ขอเรียนชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลเดิมหลังการประเมินในระหว่างช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงหลักสูตรเหล่านี้แล้วโดยแยกเป็น 3 กลุ่มหลักสูตรคือ

1.หลักสูตรที่ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อมูลปัจจุบันของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการประเมินแล้ว ได้แก่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา

2.หลักสูตรที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ แต่ได้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ  และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  โดยได้มีการควบรวมทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรมหาบัณฑิต-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ หลักสูตรเดียว เพื่อให้สอดคล้องกับความทันสมัยและวิวัฒนาการของศาสตร์นี้ในปัจจุบัน และหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทางคณะฯ จะเปิดหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยและใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นทดแทน จึงไม่เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และได้ดำเนินการปิดหลักสูตรก่อนการประเมินในรอบปี 2559 และแจ้งขอปิดหลักสูตรไปยัง สกอ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.หลักสูตรที่อยู่ในรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและไม่ผ่านเกณฑ์บางข้อ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยได้ชะลอการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559-2560 และทำการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จะนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติในวันที่ 20 มกราคม 2561 ทั้งนี้การแก้ไขปรับปรุงหรือควบรวมหลักสูตรต่าง ๆ ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการให้มีการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรทั้ง 8 จะได้มาตรฐานและผ่านเกณฑ์การประเมินในปีนี้อย่างแน่นอน

ขอบคุณภาพประกอบ : สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง