สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ปกิณกะ

ปกิณกะ

พอได้แล้ว

by FOCUSedit @20-01-2561 13.47 ( IP : 110...161 ) | Tags : ปกิณกะ
photo  , 600x340 pixel , 36,137 bytes.

เด็กใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังไปสนามบินธนาคารออมสิน สวนสัตว์ ทะเล ฯลฯ หรือ ใต้ถุนอาคารเรียนที่โรงเรียน รวมถึงศาลากลางหมู่บ้าน ไม่ต่างจากปี พ.ศ.๒๔๙๘ ที่ จอมพล ป. พิบูลสงครามรับแนวคิดมาจากสหประชาชาติแล้วให้คุณชอุ่ม ปัญจพรรค์ ประพันธ์เพลงเพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักตนเอง รวมถึง สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย การยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความรับผิดชอบต่อทั้งตนเองและสังคม

เด็ก ยังต้องการความตื่นเต้นที่บรรเจิดด้วยจินตนาการ โดยมีความสนุกเป็นเครื่องตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยจากการได้ไปเที่ยว

ผู้ใหญ่ ยังต้องการให้เด็กมีคุณ-ลักษณะตามเนื้อเพลง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘แต่ผู้ใหญ่ ก็เปลี่ยนคำขวัญวันเด็กทุกปีเสมือนกับทำแผนระยะสั้น แต่ลืมแผนยุทธศาสตร์ในระยะยาว เด็กเกิดหลัง จึงถูกบ่น จากคนที่เกิดก่อนทุกปีไป

Input คือ เด็ก ยังเหมือนเดิม สดใสตามวัย ไม่ว่าเกิดในยุคไหน Output ดีขึ้นตามข้อมูลอัตราการได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะภาคบังคับ Outcomeทำไมจึงยังเป็นปัญหาไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ที่ตั้งไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘

สถาบันครอบครัว เปลี่ยนไปมากแล้ว จากครอบครัวขยาย มาเป็นครอบครัวแบบปัจเจก สถาบันศาสนา ถูกแยกออกไป ตั้งแต่เอาโรงเรียนออกจากวัดแล้วมาฝากไว้กับกระทรวงศึกษาธิการ

"บวร" คือ บ้าน วัด โรงเรียน(รวมสถานศึกษาทุกระดับ) สามเสาหลักในการดูแลคนจึงเหลือ "สถานศึกษา" ที่ต้องรับภาระจากสถาบันครอบครัว และสถาบันศาสนาเข้ามาเพิ่ม

ในขณะที่สถาบันการศึกษาก็ถูกปฏิรูปไม่รู้กี่ต่อกี่ครั้ง จนวนกลับมาที่เดิมคือ ให้เด็กเดินแถวเข้าห้องเรียน

ดังนั้น แนวทางที่สถาบันการศึกษาจะพยุงสังคมไว้ได้ คือพอได้แล้วกับการตั้งคำถามแบบเดิม พอได้แล้วกับการวางแผนยุทธศาสตร์ พอได้แล้วกับการประชุมเพื่อ SWOT พอได้แล้วกับประเทศนั้น เป็นอย่างนั้น ประเทศนี้เป็นอย่างนี้

พอได้แล้วกับการตรวจประเมินประกันคุณภาพด้วยวิธีเดิม พอได้แล้วกับโรคเห่อ IT จนเกินพอดี เราทำสิ่งเหล่านั้นมามากจนเกินพอแล้ว ส่งนักเรียน นักศึกษา และครูอาจารย์ กลับเข้าห้องเรียนเพราะเด็กใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังเกิดมาแล้วมีจินตนาการเหมือนเด็กเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘

ที่ผ่านมา ใครคือผู้ทำลายจินตนาการของเด็ก

....

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง