สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

จว.สงขลา ป้องกัน-แก้ปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

photo  , 720x480 pixel , 49,559 bytes.

วันนี้ (22 ม.ค. 61) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดยมี นายแพทย์บุญชัย พิริยกิจกำจร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายแพทย์บุญชัย กล่าวว่า ประเทศไทยพบการคลอดในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในจังหวัดสงขลาสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นได้ส่งผลกระทบหลายๆด้านทั้งด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัวชุมชน สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม

จากสถานการณ์อัตราการคลอดมีชีพในวัยรุ่นจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ 2557 - 2560 พบข้อมูลว่า อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี พ. ศ. 2557-2560 เท่ากับ 43.11 , 39.26, 19.06 และ 24.98 ตามลำดับ

สถิติการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ.2557 - 2560 ร้อยละ 14.93, 19.67, 19.23 และ 20.88 ตามลำดับ และข้อมูลความพร้อมในการตั้งครรภ์ปีงบประมาณ 2560 พบว่ามากกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ซ้ำอายุน้อยกว่า 20 ปี โดยเป็นการตั้งครรภ์โดยมีความพร้อม
สำหรับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีการดำเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ DHS ร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมีการจัดตั้งคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น ( Youth Friedly Health Service) ในโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอทั้งหมด 17 แห่ง

เพื่อบูรณาการการดำเนินงานช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการที่ประสบปัญหา 4 ปัญหาหลักได้แก่การตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการตามเงื่อนไข ของการเผชิญปัญหาของแต่ละรายในระดับโรงพยาบาลส่งต่อเครือข่ายเพื่อการดูแลต่อเนื่องและเป็นการรักษาความลับทางการตกลงบริการของกลุ่มที่เผชิญปัญหา

ขอบคุณภาพข้อมูล ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง