สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

หาดใหญ่ร่วมรณรงค์มัดปากถุง-ทิ้งขยะเป็นเวลา

photo  , 960x720 pixel , 111,416 bytes.

วันนี้ (23 ม.ค. 61) โครงการมัดปากถุง ทิ้งขยะเป็นเวลา ในกิจกรรม SK-ONE (SQUARE KILOMETER-ONE )  เพื่ออำนวยความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วย ดร.ภิเศก สายชนะพัน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ลานจัตุรัสนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าที่ ชุดละ 1 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ชุมต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลซึ่งมีทั้งสิ้น 21 ตารางกิโลเมตร ในการรักษาความสะอาดและจัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังภายในชุมชนต่าง ๆ ตามโครงการรณรงค์มัดปากถุงทิ้งขยะเป็นเวลาเพื่อสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าอาศัย มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

ทั้งนี้ โครงการ SK-ONE (cover เพลง ปานามา) บทเพลงนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการ sk-one ของเทศบาลหาดใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสาธารณะ เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความสะอาด มีคณะทำงานดูแลทำความสะอาด ลดปริมาณขยะ จัดการปัญหาขยะมูลฝอยอย่างจริงจังภายในชุมชนต่าง ๆ ตลอดจนถนน ซอก ซอย ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ รณรงค์มัดปากถุง ทิ้งขยะเป็นเวลา ลดปัญหาขยะตกค้าง ร่วมด้วยช่วยกัน นำนครหาดใหญ่ ไปสู่ "นครแห่งความสุข"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง