สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สงขลา ดัน4ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสู่เมืองสมุนไพร

photo  , 1200x800 pixel , 81,723 bytes.

วันนี้ (24 ม.ค.61) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา, สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยพ. ศ. 2560-2564 ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) เพื่อเป็นรูปแบบ (Model) การพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นรูปธรรมและระดับจังหวัดให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า หลักสำคัญของการพัฒนาเมืองสมุนไพรเริ่มจากการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ครบวงจร (ต้นทาง กลางทางและปลายทาง) พร้อมสร้างความร่วมมือตามนโยบายประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม เน้นบทบาทหลักในการขับเคลื่อน คือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และส่งเสริมเศรษฐกิจผ่านวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ

ด้านนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับสมุนไพรเป้าหมาย ในการพัฒนาสงขลาเมืองสุขภาพนั้นมีด้วยกัน 4 ชนิด ได้แก่ไพล ขมิ้นชัน กระชายดำและบัวบก นอกจากนี้ยังมีพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณและนำมาใช้ประโยชน์กว่า 1,800 ชนิดและมี 300 ชนิดที่เป็นวัตถุดิบสมุนไพรที่หมุนเวียนในท้องตลาดซึ่งมีความต้องการ

สำหรับจังหวัดสงขลาได้ดำเนินตามแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรใน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนพื้นที่ฐานรากอย่างยั่งยืน, ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรยกระดับมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร, ยุทธศาสตร์ขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพิ่มมูลค่าและการตลาด และยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ

นอกจากนี้ในการประชุม ได้นำเสนอเรื่องพิจารณาในด้านของแผนงานพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลา รูปแบบการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดต้นแบบและการวางแผนการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดสงขลาแบบบูรณาการ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง