สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ตลาด - เศรษฐกิจ

ปฏิรูป'ยางพาราไทย'ทั้งระบบ

photo  , 960x539 pixel , 70,936 bytes.

นายสุนทร รักษ์รงค์ นายกสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบ มี 4 ด้าน คือ 1.การปฏิรูปสวนยาง 2.การปฏิรูปการตลาด 3.การปฏิรูปการผลิตและแปรรูป และ 4.การปฏิรูปคน

โดยการปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบ (ตอน1) คือการปฏิรูปสวนยาง เป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการทำสวนยาง เพื่อเปลี่ยนสวนยางเชิงเดี่ยวให้เป็นป่ายางที่มีสมดุลนิเวศ และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อสามารถสร้างรายได้อย่างอื่นจากสวนยาง จะทำให้สามารถประกาศอธิปไตยของเกษตรกรชาวสวนยางได้ เพื่อก้าวข้ามกลไกตลาดและราคาที่ไม่เป็นธรรม โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ดังนี้

ระยะสั้น ภายในปี 2561 ให้รัฐบาลใช้นโยบายลดจำนวนต้นยางในพื้นที่สวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 4.6 ล้านไร่ (บัตรสีชมพูการยางแห่งประเทศไทย) โดยให้เหลือต้นยางครึ่งหนึ่ง หรือลดจำนวนต้นยางจาก 80 ต้นต่อไร่ให้เหลือ 40 ต้นต่อไร่ แลกกับการอนุญาตให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 300,000 ราย ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายในลักษณะสิทธิชุมชน (คือไม่ให้เป็นปัจเจก) และเกษตรกรต้องปลูกต้นไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 40 ต้นต่อไร่ เพื่อเปลี่ยนสวนยางเชิงเดี่ยวให้เป็นป่ายางหรือป่าไม้เศรษฐกิจ

ระยะกลาง ภายใน 7 ปี ให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณปีละ 1,600 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 7 ปี รวมเป็นงบประมาณ 11,200 ล้านบาท เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรชาวสวนยางเลือกการปลูกแทนตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย โดยให้รัฐบาลจ่ายเงินปลูกแทนเพิ่มไร่ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินปลูกแทน 20,000 บาทต่อไร่ จะช่วยให้มีการลดพื้นที่ปลูกยางเชิงเดี่ยว 2.8 ล้านไร่ภายใน 7 ปี ซึ่งทางสมาคมฯ แนะนำให้ปลูกยางในระยะ 4?10 เมตร และพื้นที่ว่างสามารถทำเกษตรผสมผสานได้เป็นอย่างดี

ระยะยาว ให้รัฐบาลส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ในสวนยางและการทำสวนยางอินทรีย์ ตามยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกด้านอาหารปลอดภัย นอกจากช่วยให้เกษตรกรได้ผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออกแล้ว ยังสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยอีกด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง