สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ศอ.บต.สร้างหมู่บ้าน-ตำบลจชต.ปลอดภัย มอบขวัญกำลังใจ"คนทำงาน"

by FOCUSedit @13-02-2561 17.08 ( IP : 159...227 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 720x480 pixel , 141,496 bytes.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา เป็นประธานการประชุมมอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต.กล่าวว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผลให้โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม) มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ตำบล ด้วยวิธีการจัดทำประชาคมเพื่อกำหนดรูปแบบมาตรการที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของพื้นที่ตนเอง

โดยโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล (ตำบลสันติธรรม) มีกลไกสนับสนุนที่สำคัญของพื้นที่หมู่บ้านและตำบล คือการมีคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการในระดับตำบล ที่มีกำนันเป็นประธาน รวมทั้งใช้บทบาทของสภาเสริมสร้างสันติสุขตำบลร่วมสนับสนุนดำเนินการ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล และชี้เป้าทางยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานตามโครงการ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.จึงดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้านและตำบลขึ้นมาในครั้งนี้ด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง