สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าว

การศึกษาเปลี่ยนจชต.!
แรงบันดาลใจ "ดร.อนุชิต"อ๊อกซฟอร์ด

by Focus Team @21-03-2561 09.47 ( IP : 110...11 ) | Tags : ข่าว
photo  , 960x1281 pixel , 129,705 bytes.

"ดร.อนุชิต" วัย 63 ปีเจ้าของ "ปัตตานีคอนกรีต" ผู้สร้างปรากฎการณ์ "จากปัตตานีสู่อ๊อกซฟอร์ด" เผยแรงบันดาลใจ "เรียนหนังสือแข่งกับลูก" และเชื่อว่าการศึกษาจะเป็นจุดเปลี่ยนให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น

ดร.อนุชิต งามขจรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ปัตตานี คอนกรีต จำกัดในฐานะนักธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากว่า 31 ปี กล่าวว่า สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสที่ดีที่สูงที่สุด ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดได้ เพียงแต่พวกเรามีการจัดระเบียบและความเข้าใจในการขับเคลื่อนไม่ชัดเจน

"ผมอยากเห็นคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวทีโลก ในงานต่างๆ ผมเชื่อว่า มีคนเก่งกว่าผมอีกมากมาย เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานอีกด้วย"

นายอนุชิต กล่าวถึง กรณีที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอ๊อกชฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ไปบรรยายเรื่อง "รูปแบบการเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม" ปลายเดือนมีนาคมนี้ และว่า

โดยการเริ่มต้นแรกๆ นั้น คน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้อง "ใฝ่เรียน" เรียนในเชิงบูรณาการที่ดี การมีส่วนร่วมในภาคสังคมพหุวัฒนธรรม ผมจะขอให้เลิกใช้คำว่า "สามวัฒนธรรม" เพราะในพจนานุกรมจะไม่มีคำแปล และ "พหุวัฒนธรรม" เป็นความไพเราะที่พวกเราจะร่วมเดินทางกัน ซึ่งศตวรรษที่ 21 เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ ผมเชื่อว่าการเรียนนั้นแข่งขันกันมากขึ้น และการศึกษาไม่ได้วัดกันที่ตัวสถาบัน แต่วัดกันที่มันสมอง เราจะยึดนโยบายแบบเก่าๆ ไม่ได้ เพราะตอนนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยมาก การทำอะไรต่างๆ ต้องมีหลัก และมีขอบข่าย แต่ละครั้งจะต้องมองถึงอนาคตและที่ผ่านมาด้วย มันต้องมีหลัก ถ้าไม่มีหลักก็ไปไม่ได้

"การเรียนมากขึ้น แน่นอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการแข่งการเรียน และยังแข่งกันกิน เป็นวินาทีแห่งการแข่งขัน การเรียนรู้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แน่นอนไม่มีใครต้องการคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี การศึกษาจึงเข้ามาช่วย ตรงนี้จะคือ หลักของการเปลี่ยนแปลง"

ดร.อนุชิต กล่าวต่อว่า การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นได้ สิ่งที่ควรแก้คือ ครูต้องมีความรู้ สามารถสอนได้หลายๆ แขนง เพราะผู้เรียนไม่เรียนเพียงแค่แขนงเดียว เอาตามใจเราอย่างเดียว เช่น ผมจบ กศน. ผมภาคภูมิใจที่นั่นมีหลายคน หลายอาชีพมาเรียน ครูต้องยอมรับบางอย่างว่าเราไม่เก่ง แต่เราสามารถเรียนรู้กันได้ ซึ่งการพัฒนาคือ การเปลี่ยนแปลง ถ้าถามว่า คนสามจังหวัดต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือไม่ ตอบได้ว่า ต้องการ คนที่นี่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้แสดงออกมา  ผมเชื่อเสมอว่า การเรียนไม่มีคำว่า "แก่เกินเรียน" ทุกคนมีโอกาสที่จะไปสู่ถนนแห่งความก้าวหน้า และอีกอย่างคือ ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ เมื่อมีความดี ความพยายาม และความตั้งใจ และเข้าใจว่า การเรียนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต อย่ามองข้ามว่า เป็นสิ่งที่ไม่ดี น่าเบื่อ มองว่าเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ของชีวิตที่ดี

โดยที่องค์กรภาคเอกชนที่รัฐส่งเสริมต้องเปิดใจอย่างมาก ไม่ใช่ว่าผู้นำคนหนึ่งเป็นมาแล้วหนึ่งสมัย สองสมัยก็ยังเป็นกันต่อไป ปีหน้าเอาคนในสังกัดมาเป็นต่อ การเอาคนเก่งมาพัฒนานั้นเป็นรูปแบบที่ดีของการพัฒนา เราควรจะสร้างกระบวนการนี้ และปรับปรุงขึ้นไปให้ดีต่อไป สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีโอกาสที่ดี และหาพื้นที่ที่ดีแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว

"สามจังหวัด มีภูเขามีทะเล เพียงเราเติมองค์ความรู้เข้าไป เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาประชาชนอยู่ตรงไหน เขาจะเข้าใจที่ว่า เขาอยากเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ เข้าถึงตามถึงความทุกข์สุขของเขา พัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อจะเดินไปในทิศทางที่สูง สันติสุขและสู่ความเป็นเลิศของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้"

ดร.อนุชิต มองว่า ทางออกของปัญหาและการพัฒนาง่ายๆ ถ้าประชาชนร่วมมือ ไม่ใช่มีเพียงแต่โลโก้ ที่เราขอไปแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ภายหลัง อยากให้สื่อ มวลชน นำเรื่องการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เจาะลึกไปยังประชาชน

"ผมว่ามีความต้องการสามคำนี้อยู่แล้ว เพียงแต่เราปรับให้เข้ากัน ข้อความไหนไม่ดี ตัดออกไป ข้อความไหนดีเราก็ใส่ไป"

ดร.อนุชิต กล่าวว่า บทความวิชาการที่จะนำไปเสนอที่มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด จะนำเสนอตามกรอบคิดหรือสมติฐานในการวิจัย 6 สถานะคือ 1. ตัวแปรที่เกี่ยวกับการเรียนของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. กระบวนการหรือโครงสร้างที่มีตัวแปรตัวย่อยอย่างมีกระบวนการ 3. การส่งเสริมการเรียนออนไลน์ 4. สถานะขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการระบบของการเรียนการศึกษา 5. ระบบของการวิจัยและความรู้ที่ต้องการ และ 6. การใช้เครื่องมือการสื่อสาร โดยมีผู้รับ ผู้ส่ง และความเข้าใจของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ได้ใช้อย่างมีความรู้ที่ใช้มาพัฒนาได้ ถึงจะมีการสื่อสารด้วยภาษามลายูถึง 80% แต่ทุกคนยังพูดภาษาไทยได้ ซึ่งต้องยอมรับความจริงในส่วนนี้ว่า สามารถสื่อสารกันได้หมด 3 จังหวัด และวัฒนธรรมเป็นเรื่องใหญ่ เปรียบเสมือนเค๊กก้อนใหญ่

"เป้าหมายในการเดินทางในครั้งนี้ เราต้องการที่จะแสดงให้คนเห็นถึงศักยภาพของคนในสามจังหวัด ตลอดที่ผ่านมาจะมีข่าวที่ส่งผลกระทบอยู่บ่อยครั้ง"

สำหรับคนทั่วโลก เราจะเป็นจังหวัดที่มีวิกฤติอยู่ตลอด จนคนมองเราหรือแม้บางประเภท อย่างจีนการสื่อสารมวลชนต้องออกไปสื่อให้สถานทูตจีนได้รู้เห็น เพื่อให้เขาได้มาในสามจังหวัด ถ้าเขาเข้ามา เราจะมีรายได้ประชาชน เราต้องสื่อสารให้คนยุโรปเข้าใจถึงประเทศเรา ไม่ว่าจะเป็นอาเซียนบวกสาม บวกหกก็ตาม ต้องทำให้เขามองในแง่ที่ดี

"ผมตัดสินใจที่จะไปอังกฤษอ๊อกฟอร์ด เพื่อที่จะพูดว่า เราได้ออกจากกลุ่มยุโรปเราจึงไปหาตลาดใหม่หรือวิธีการคิดใหม่ๆ นั่นคือ เรื่องของออนไลน์เพราะว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่คิดไว้ก่อนเป็นความคิดที่เกินฝัน แต่ก็ไม่เกินฝันอย่างแน่นอน เพราะโลกที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา"

ดร.อนุชิต กล่าวถึงแรงบันดาลใจที่มาเรียนหนังสือหลังปี 2540 โดยเริ่มจากกศน.ว่า ผมเรียนหนังสือมา เพื่อแข่งกับลูก ผมสามารถทำหน้าที่พ่อ และเป็นนักกีฬาให้ลูก เป็นนักศึกษากับลูก ตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยลัย จนจบพร้อมกัน ลูกผมจบปริญญาโทที่อังกฤษ จบพร้อมกันแต่รับปริญญาปีไม่ตรงกัน

"ผมเป็นเพื่อนลูกตลอดเวลา ผมกลัวลูกเกเร ผมมีลูกน้อยเพียงสามคน ผมทำให้ดีที่สุดในการเป็นพ่อ เป็นครอบครัว เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่สุด และมีภรรยาคู่ใจที่เข้าใจในการศึกษาได้ดี เขาเรียน กศน. แบบผม เขาจึงเข้าใจผมดี"

ซึ่งสองปีสุดท้ายกับการเรียน ปริญญาเอก ผมแทบไม่ได้ทำงานที่บริษัท เพราะต้องทุ่มเทเวลากับการอ่านหนังสือ ค้นคว้าเพียงแต่หนังสืออย่างเดียวจนสำเร็จ ความเพียร ความพยายามเป็นประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยงานธุรกิจผมได้วางไว้ค่อนข้างลงตัวแล้ว สามารถทำให้ทีมงานบริหารจัดการได้ การทำงาน การอ่านหนังสือ คือชีวิตที่ทำให้เรามีความสุขมาก การอ่านหนังสือขณะเริ่มต้นใหม่ๆ อาจจะรู้สึกน่าเบื่อหน่อย แต่พอนานๆ ไป ก็จะเพลิดเพลิน และสนุกกับมัน

"ผมแนะนำและโฆษณาเลยว่าคนที่เรียนมัธยมไปซื้อซีดีหรือกดดูผ่านจอคอมพิวเตอร์หน่อยแล้วหัดพูดตามแอนดรูว์ บิ๊กส์ ฝึกพูดไปตามที่เขาพูด เพราะเขาจะพูดได้ดีที่เดียว ดูทุกๆ วัน แล้วท่านจะเป็นโดยอัตโนมัติ" ดร.อนุชิต กล่าวถึงการพัฒนาการอ่าน พูด และเขียนภาษาอังกฤษ และว่า

เคยไปเรียนภาษาอังกฤษคอร์สสอนพิเศษที่ม.อ. ในการสอบ Tab ครั้งแรก ผมสอบ CU.Tab ของธรรมศาสตร์ แต่ว่า ม.อ. ใช้ CU.Tab กับ PSU.Tab เท่านั้น ก็ต้องไปเรียน และทางจุฬาฯ จะเปิดสอบทุกเดือน ก็รู้สึกท้อถ้อย และตั้งเป้าว่าจะทำให้สำเร็จ

"ผมอายุมาก ผมต้องการที่เรียนให้ได้ ผมอยากจะเป็นด็อกเตอร์ อาจารย์ที่สอนผมอยู่เขาบอกว่า คุณมาเรียนอายุเยอะ คงมาเรียนได้แค่เทอมเดียว ก็คงจะไม่มาแล้ว แต่สุดท้ายอาจารย์ขอจับมือ เพราะเดาผมผิด ผมบอกอาจารย์ไม่ผิด แต่อาจารย์ทำให้ผมขยันเรียนมากขึ้น ฉะนั้น อะไรที่คนเราถูกตราหน้า อันนั้นแหละเราจะสู้ และทำได้ดีที่สุด นั้นแหละคือแรงบันดาลใจที่ดีที่สุด"

ในฐานะลูกพระราชบิดา จบด็อกเตอร์จากม.อ. ดร.อนุชิต บอกว่า มีความภาคภูมิใจอย่างมาก การมาเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่บ้านนอก แต่ตัวจริงมันเติบโตและตัวตำราที่ไม่ใช่บ้านนอก เพียงแต่พวกเรานั้นไม่ชอบเข้าไปในห้องสมุด ซึ่งตำราในห้องม.อ.มีมากพวกเราไม่เคยหยิบมาดู หยิบมาบางเล่มก็หนี ใครที่บอกว่าเรียนหนังสือนั้นมันยาก ผมบอกได้เลยว่า นั้นมันคือ การแก้ตัว เราต้องบอกว่า ยากทำให้มันง่าย ง่ายทำให้มันหมด มันทำให้จบเร็ว บางคนเรียนมา 3 ปีครึ่ง บางคนเรียนมา 5 ปี

"ผมเริ่มเรียน กศน. ตอนอายุ 47 ปี จบ กศน. ประมาณปี 2540 ผมเรียนต่ออนุปริญญาที่สงขลา แล้วมาเรียนต่อปริญญาตรีที่ยะลา ปริญญาโทที่นิด้า แล้วปริญญาเอกที่ม.อ. สอบเข้ามาเรียนอายุมากกว่าเพื่อน ใช้เวลาเรียนปริญญา 6 ปี"

ทั้งนี้ ดร.อนุชิต ในวัย 63 ปี รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจาก ม.อ. เมื่อปี 2559 ปีเดียวกับที่ นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และสมาชิกนิติบัญญัติรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง