สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

กระแส'ศิษย์เก่า'แรง! ว่าที่อธิการบดี ม.อ.

photo  , 295x394 pixel , 45,561 bytes.

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เพื่อดำเนินการสรรหาอธิการบดี จากนั้นเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินการต่อไป แทน รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล ที่กำลังจะหมดวาระ

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

แหล่งข่าวจาก ม.อ. เปิดกับสงขลาทูเดย์ ว่า รายชื่อผู้ถูกเสนอให้เป็นอธิการบดีคนใหม่จากหน่วยงานต่าง ๆ กว่า 50 หน่วยงาน ตามขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ม.อ.คนใหม่ เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปรากฎว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด 4 ใน 5 อันดับ ล้วนเป็นผู้บริหาร ม.อ..จากวิทยาเขตต่าง ๆ และเป็น "ศิษย์เก่า" ของ ม.อ.

ผู้ที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอชื่อมากที่สุด ได้แก่ ชื่อ 5 อันดับ ได้แก่ รศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน, นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ, รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง