สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

นายกฯเร่งทุกหน่วยงาน ปรับแผนจชต.ให้เห็นผล

by Focus Team @04-04-2561 17.20 ( IP : 171...30 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 1280x720 pixel , 72,436 bytes.

นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดปัตตานี และเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้คำขวัญ ?ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สู่อาเซียน?โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นำข้าราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับจำนวนมากที่ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โดยการชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้มีลูกเสือ-เนตรนารี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล) จำนวน 3,753 คน ลูกเสือจากมิตรประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เนปาล และกาตาร์ รวม 447 คน เข้าร่วม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือขึ้น วันที่ 3-7 เมษายน 2561 เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ แสดงความพร้อมและศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความรู้รัก สามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ตลอดจนเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ภายในงานจัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ให้กับลูกเสือ 9 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ (กิจกรรมนันทนาการ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม) , กิจกรรมบุกเบิก , กิจกรรมผจญภัยและเดินทางไกล , กิจกรรมทางน้ำ , กิจกรรมศาสตร์พระราชาและเทิดไท้ราชวงศ์จักรี , กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน , กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ และกิจกรรมทักษะชีวิต , มีการจัด ?มหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ? โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับจังหวัด , การจำหน่ายสินค้าโอทอป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (Working Lunch) ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี จากนั้น ได้เดินทางไปยังวัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (หลวงพ่อทวด) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ จากนั้น เดินทางไปยังมัสยิดนัจมุดดีน บ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในช่วงของวันนี้นั้นถือเป็นการสนทนาลูกเสืออาเซียนของเรา เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในอาเซียนหรือในภูมิภาคของเราในอนาคตด้วย


โดยการชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ตัวแทนของแต่ละประเทศที่มาเจอกันเสมือนเป็นทูตสันถวไมตรี เพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าภาพ เราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วย

ซึ่งการฝึกอบรมต่างๆต้องเป็นไปอย่างปลอดภัยและทุกประเทศสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้

?วันนี้ผู้นำประเทศในอาเซียนเราก็ได้มีการพูดคุยตลอดเสมอมา ซึ่งบรรยากาศเป็นพลวัตรมากขึ้นทั้งทวิภาคี และพหุภาคี?

พลเอก ประยุทธ์ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ภาคใต้ของเรานั้น ผมถือว่า เป็นสังคมที่มีความแตกต่างทางพหุวัฒนธรรมอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างที่เขาเรียกว่า สังคมพหุวัฒนธรรม ที่หมายถึงสังคมพหุวัฒนธรรมแต่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่า ศาสนาใด เชื้อชาติใด สัญชาติใด ก็ต้องอยู่กันให้ได้

สำหรับการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ภาคใต้ชายแดนในวันนี้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส และยะลา ในครั้งนี้ถือเป็นการมาดูงานที่เราสั่งการเมื่อรอบที่แล้ว  โดยในครั้งนี้ได้มีความคืบหน้าไปมากพอสมควร และก็ได้เน้นยำทำให้เกิดผลสำเร็จกับพื้นที่โดยเร็ว โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่ ก็ได้มีการเสนอให้มีการปรับเล็กลง และโครงการใดบ้างที่สามารถดำเนินเสร็จภายในระยะเวลา 1-2 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามห้วงเวลาที่มีอยู่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง