สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนอุปถัมภ์รับสมัครนักเรียนปี61

by Focus Team @12-04-2561 08.53 ( IP : 124...89 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 960x582 pixel , 88,302 bytes.

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561

เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข?ารับการศึกษาต?อในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร
การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 17 - 22 เมษายน 2561
โดยนักเรียนต้องไปสมัครด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ทางเว็บไซด์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 และ 16

นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดนราธิวาส สมัครได้ที่ โรงเรียนนราธิวาส
นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดปัตตานี สมัครได้ที่ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดยะลา สมัครได้ที่ โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง
นักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดสตูล สมัครได้ที่ โรงเรียนสตูลวิทยา
นักเรียนที่เรียนอยู่ใน 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย) สมัครได้ที่ โรงเรียนเทพา

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 26 เมษายน 2561
ทางเว็บไซด์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 และ 16

สอบคัดเลือก
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลการสอบ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทางเว็บไซด์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
15 และ 16
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 989-067-4110, 090-180-5709
และที่เว็บไซด์
http://www.sesao15.go.th/web15/
http://www.sea16.go.th/home/

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง