สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

Star Focus

ผลงานวิจัยดีเด่น'น้องมาย'ม.ทักษิณ ว่าที่ครูอนาคตไกล

photo  , 960x640 pixel , 23,548 bytes.

เมื่อวานนี้ (20 เม.ย.61) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.ดร.กานดา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาแต่ละหลักสูตรพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และยกระดับศักยภาพชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างฐานความรู้ในการพัฒนาชาติ

ผศ.ดร.กานดา จันทร์แย้ม

สงขลาทูเดย์ได้พูดคุยกับผู้ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น "น้องมาย" นางสาวมนฤดี ดำเอี่ยม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ว่า ได้รวมกลุ่มกับเพื่อน 5 คน สร้างผลงานวิจัยเรื่อง "กระบวนการแก้ปัญหาเด็กอ่านเขียนไม่คล่อง" กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท้ายยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

"น้องมาย"

โดยจะสอนหนังสือ สัปดาห์ละ 2 วัน มีนักเรียนทั้งหมด 40 กว่าคน พบว่ามีนักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่องเป็นส่วนใหญ่ ใช้เวลา 3 เดือน ได้มีการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ทำให้เกิดผลได้จริง ๆ

ผลตอบรับที่เห็นชัด คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน และการเขียนที่ดีขึ้น และได้พัฒนาศักยภาพความเป็นวิชาชีพครูไปด้วย การรางวัลนี้รู้สึกดีใจมาก เพราะมีผลงานวิจัยจากภูมิภาคอื่น ๆ ส่งเเข้าคัดเลือกเยอะมาก รางวัลนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะขยายผลต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ

"ภาษาไทยมีความสำคัญมาก เพราะเราก็เป็นคนไทย  ก่อนที่เราเรียนรู้ภาษาอื่นต้องเรียนรู้ภาษาของตัวเองก่อน ทั้งการอ่าน การเขียน ถือว่าเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในศาสตร์ทุก ๆ แขนง"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง