สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท.สผ.ร่วมหนุนเครือข่าย ชุมชนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลสงขลา

by whitney @08-05-2561 16.37 ( IP : 110...3 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 960x639 pixel , 91,445 bytes.

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สบทช.6) จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี ปตท.สผ. และ มทร.ศรีวิชัย ร่วมสนับสนุน

5 พ.ค.61 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สบทช.6) จัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเครือข่ายภาคีเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครฯ ตามแนวทางไทยยั่งยืน จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำเภาทอง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิด  มีนายวิชัย มณีเนตร ผอ.สบทช.6 นายอนุสรณ์ ตันโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. พร้อมด้วย สมาชิกเครือข่ายอาสามาสมัครจากจังหวัดสงขลาในพื้นที่ต่างๆ ทั้งแนวทะเลอ่าวไทย และทะเลสาบสงขลมากกว่า 500 คนเข้าร่วมโครงการ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ปัญหาสำคัญที่น่าเป็นห่วงในทะเลไทยคือ ปัญหาขยะใต้ท้องทะเล ด้วยเหตุนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้ออกกฎห้ามการสูบบุหรี่ริมชายหาดนำร่อง 24 หาดและจะขยายไปในทุกชายหาดของประเทศไทย รวมถึงหามาตรการลดขยะริมชายหาดให้มากที่สุด

"เราต้องการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึึ่งถือเป็นบทบาทของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งของท้องถิ่นของตนเอง เพื่อการพัฒนาท้องทะเลที่ยั่งยืนในอนาคต"

นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. กล่าวว่า เป้าหมายของเราคือ ต้องการพัฒนาคุณภาพของชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมีความข้องกับระบบนิเวศน์ทะเล รวมทั้งมีแผนการพัฒนาด้านการศึกษา อย่างการแจกทุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในอ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

นายชำนาญ มานิล ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้เพาะพักลูกปูของกลุ่มประมงพื้นฐาน ป.ทรัพย์อนันต์ กล่าวว่า เราริเริ่มโครงการ ธนาคารปู ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยอาศัยความรู้และจิตสำนึกว่า เราต้องทำอย่างไร ทางกลุ่มฯ เลยศึกษาต่อว่าการเจริญเติบโตของปูเป็นอย่างไร มันอยู่ที่ไหน กินอะไร หลังจากสำเร็จหลักสูตรเลยนำวิชาความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชนมอบเข้าสู่ชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนได้ทำและได้ความรู้ไปด้วย

"เราพยายามขับเคลื่อนให้พี่น้องชาวบ้านได้มีกินมีใช้ ออกทะเลไปแล้วได้เงินกลับมา ครอบครัวไม่เดือนร้อน แต่การที่ไม่ให้ครอบครัวเดือนร้อนและชาวบ้านเดือนร้อนทำยังไง พยายามดึงทั้งภาครัฐและหน่วยงานของบริษัทเข้ามาร่วมกลุ่ม เข้ามาร่วมช่วยให้พี่น้องเครือข่ายของเราในจังหวัดสงขลาเพื่อการเดินหน้า"

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ ธนาคารปูม้า การวางซั้งเชือก วางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ กิจกรรมเก็บขยะแลกไข่ และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณชายหาดเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา ได้แก่ ปูม้า กุ้งแชบ๊วย และเต่าทะเล

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง