สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

มรภ.สงขลา เปิดรับนักศึกษา 'ป.บัณฑิตวิชาชีพครู' รับ 180 คนเข้าเรียน

by whitney @12-05-2561 10.10 ( IP : 110...203 ) | Tags : การศึกษา
photo  , 960x629 pixel , 115,100 bytes.

ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู จำกัด 180 คน คัดเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนเท่านั้น

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า คณะครุศาสตร์เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 180 คน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้ และเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนเท่านั้น ไม่รับผู้ปฏิบัติงานธุรการหรือดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติการสอนบางเวลา โดยพิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้ กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนจนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันและยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน

ดร.มนตรี เด่นดวง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

ดร.มนตรี กล่าวว่า กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอนต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้วเท่านั้น ส่วนผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาจากสำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัคร หรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก และ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

"มรภ.สงขลา มุ่งมั่นในการผลิตครูคุณภาพ ครุศาสตร์พร้อมหล่อหลอม ฟูมฟักความเป็นครูให้กับทุกคน ครุศาสตร์คือคุณภาพ คุณภาพคือครุศาสตร์ มาร่วมกระบวนการหล่อหลอมความเป็นครูกับเรานะครับ" คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวและว่า

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.skru.ac.th/ หรือ http://edu.skru.ac.th ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 68 คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา ระหว่างวันที่ 21 พ.ค.-17 มิ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 300 บาท ค่าลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร 35,000 บาท (แบ่งจ่าย 3 ภาคเรียน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-9823108

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง