สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

'ศูนย์อาสาสมัครม.อ.' เคลื่อนแนวราบ "นักศึกษา-ประชาสังคม"

by whitney @18-05-2561 17.25 ( IP : 116...132 ) | Tags : การศึกษา
photo  , 960x508 pixel , 63,953 bytes.

"ศูนย์อาสาสมัครม.อ" จับมือ 5 วิทยาเขต หลายเครือข่าย ขับเคลื่อนแนวการทำงานแนวราบ

17 พ.ค. 2561 ที่ห้องประชุมสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการประชุม เรื่อง "โครงสร้างและแผนยุทธ-ศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัคร ม.อ." โดย ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง มูลนิธิชุมชนไท สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มูลนิธิชุมชนสงขลา สงขลาฟอรั่ม หน่วยจัดการร่วมกับ สสส. ในระดับพื้นที่ จ.นราธิวาส โรงพยาบาลตากใบ รวมถึงผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 วิทยาเขต เข้าร่วมประชุม

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า การส่งเสริมการทำงานด้านจิตอาสา เป็นสิ่งที่ม.อ. ปลูกฝังนักศึกษา มาตลอดระยะเวลา 50 ปี โดยน้อมนำหลักคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ถือเป็นภารกิจสำคัญของทางมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครในปี พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งได้ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์อาสาสมัครร่วมพิจารณาโครงสร้างและแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครในปี พ.ศ. 2562 ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

"ขณะเดียวกันเราร่วมกันหารือแนวทางในการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคมภาคใต้ ไปพร้อมๆ กับหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายมหาวิทยาลัย"

นายรชดี้ บินหวัง ผู้ประสานงาน หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. พร้อมกำหนดแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562-2564 เพื่อให้การทำงานส่งเสริมจิตสาธารณะอย่างราบรื่น โดยตั้งใจพัฒนาระบบการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ

ทางศูนย์อาสาฯ ม.อ.ตั้งใจก่อตั้ง www.jitarsa.psu.ac.th และแฟนเพจ หน่วยส่งเสริมงานอาสาสมัคร ม.อ. เพื่อเป็นการประสานงานกับจิตอาสาผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งตั้งใจให้เว็บไซต์เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสานระหว่างความต้องการอาสาสมัครจากพื้นที่กับความสนใจเป็นอาสาสมัครของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ติดตามอ่านต่อได้ที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1041 วันที่ 27 พ.ค.-3 มิ.ย. 2561

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง