สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าว

สื่อซาอุฯ เผยชายแดนใต้ดีขึ้น ชี้เหตุรุนแรงลดลง - ปชช.เสนอพูดคุยสันติสุขโปร่งใส

by Waenuraihan @05-06-2561 13.55 ( IP : 134...211 ) | Tags : ข่าว
photo  , 960x649 pixel , 77,094 bytes.

Saudi Gazetteเสนอข่าวสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดีขึ้น เผยสถิติลดลงมากเมื่อเทียบปี 2547 ทุกฝ่ายหนุนพูดคุยสันติสุขโปร่งใส


นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. กล่าวว่า  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ Saudi Gazette ประเทศซาอุดิอารเบีย ได้มีการรายงานข่าวในมิติของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพาดหัวข้อข่าว ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นด้วยกับการแก้ไข้ปัญหาโดยใช้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่โปร่งใส ซึ่งจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับพบจำนวนสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลง เมื่อเทียบกับเหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2547 ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากถึง 7,000 ราย และในปีที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์มีจำนวน 235 ราย เมื่อเทียบกับปี 2550 ที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบสูงถึง 892 ราย ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เห็นด้วยเรื่องการลดความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลและกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐในพื้นที่


          โดยข้าราชการในพื้นที่ นักวิชาการ นักธุรกิจ และนักเคลื่อนไหวได้ให้ความเห็นว่า การเจรจาพูดคุยสันติภาพที่โปร่งใสนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่


นายธีรุตม์ กล่าวต่อว่า หนังสือพิมพ์ Saudi Gazette รายงานว่า การเจรจาพูดคุยในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ระหว่างรัฐบาลและกลุ่มมารา ปาตานี ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น คณะพูดคุยสันติภาพได้ทำข้อตกลงร่วมกันในการสร้างเขตพื้นที่ปลอดภัยนำร่อง และเลือกพื้นที่อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เป็นพื้นที่ตกลงร่วมกันในการสร้างเขตพื้นที่ปลอดภัย และคณะพูดคุยได้วางหลักการทำงานร่วมกันในการสร้างเขตพื้นที่ปลอดภัยโดยปราศจากความรุนแรง โดยตัวแทนท่านเลขาธิการ ศอ.บต. คือนายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. พูดถึงความพยายามในการพัฒนาที่ ศอ.บต. และฝ่ายความมั่นคง ได้บูรณาการรับผิดชอบและทำงานร่วมกับชุมชนเป็นความรับผิดชอบหลัก ซึ่งได้ให้ความสำคัญถึงความมั่นคงและสันติภาพในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเศรษฐกิจที่ดีของประชาชน ซึ่งการพูดคุยสันติสุข และการพัฒนามีความสำคัญเทียบเท่ากับการสร้างสันติภาพและความมั่นคงที่ ศอ.บต.ได้รับผิดชอบในภารกิจหลักในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเพิ่มสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมในด้านการศึกษา โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้แก่เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว และการค้าชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะเป็นต้นแบบของการพัฒนาได้ทั่วทุกพื้นที่ได้ชัดเจน และภายในปีหน้าสนามบินเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จะเปิดให้บริการสำหรับสายการบินภายในประเทศ และคาดว่าจะเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ซึ่งจะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว และให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต. ได้มอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท ตลอดจนได้ดูแล และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสามารถช่วยเหลือในการประกอบอาชีพต่อไป


โดยหนังสือพิมพ์ Saudi Gazette ได้กล่าวว่า นายมูฮำมัดอายุบ ปาทาน ประธานสภาประชาสังคมชายแดนภาคใต้ พูดถึงประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง จากหลายๆ ปีที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่าสิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้น      เช่น การได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เริ่มเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราสามารถเห็นถึงการเดินข้ามชายแดนโดยรถยนต์อีกทั้งกลุ่มชมรมนักแข่งรถที่ข้ามแดนมาเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก    หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาในอดีต ส่วนในอนาคตนั้นเชื่อว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าประชาชนในพื้นที่จะให้ความสนใจและเห็นด้วยกับการพูดคุยเจรจาสันติภาพมากขึ้น จากผลสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนจำนวน 1,500 ราย ของหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ทราบว่า ประชาชนยังให้ความสนใจ                      ในกระบวนการพูดคุย ถึงแม้ว่าประชาชนยังมีความเข้าใจไม่มากพอกับกระบวนการพูดคุยดังกล่าว และเชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าประชาชนเริ่มมีความเข้าใจ พร้อมที่จะสนับสนุนกระบวนการพูดคุยให้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นในอนาคต จากการสำรวจและสอบถามประชาชนถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง        ประเด็นสำคัญที่ควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในการพูดคุย นายมูฮำหมัดอายุบได้ตอบว่า เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าประชาชนยังคงต้องการในเรื่องของความปลอดภัย ความยุติธรรม ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาพูดคุย ในเวทีพูดคุยสันติภาพ ประชาชนต้องการกระบวนการพูดคุยที่เปิดเผยเป็นที่ประจักษ์แจ้งและมีความโปร่งใส

นอกจากนี้ยังได้มี ดร. ยูโซะ ตาเละ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เพิ่มความเห็นเกี่ยวกับความต้องการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหา  ที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเผชิญ และได้ชี้ให้เห็นว่า การจัดอันดับคุณภาพการศึกษา สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตกอยู่ในอันดับท้ายๆ ของประเทศ โดยเราต้องการสร้างคนในพื้นที่ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์  แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักการใช้ชีวิตประจำวันในแบบฉบับอิสลาม และเชื่อว่าการพูดคุยสันติภาพนั้น จะนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ สามารถยกระดับการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึง ?ผศ. เจ๊ะเลาะ แขกพงศ์? ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้อธิบายบทบาทของสถาบันการศึกษาว่า สถาบันการศึกษาได้อำนวยความสะดวกในด้านการบริการวิชาการแก่ประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมในด้านการทำวิจัยค้นคว้าถึงประโยชน์ของมัสยิด ที่เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมในด้านการพัฒนาชุมชน สถาบันฯ รับผิดชอบในด้านการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาครู เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาที่จัดการโดยโรงเรียนในพื้นที่ ในขณะที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการเปิดเวทีการเจรจาพูดคุยสันติภาพ นั้น ผศ. เจ๊ะเลาะฯได้ให้ความสำคัญถึงเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ โดยสถาบัน ฯ มีหลายโครงการที่เกี่ยวข้องและมีเป้าหมายด้านการรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิม เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางวิชาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในพื้นที่และต่างประเทศรวมทั้งองค์กรศาสนา


อย่างไรก็ดีผลจากการดำเนินงานบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่ กับ ศอ.บต. หน่วยงาน ด้านความมั่นคง ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่นั้นลดลง ประชาชนเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐมากขึ้น ถึงแม้ว่าประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในด้านความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่  แต่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีความพึงพอใจ จนกว่าประเด็นที่มีผลกระทบต่อคนในพื้นที่จะถูกหยิบยกในเวที การพูดคุยอย่างเปิดเผยและโปร่งใส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง