สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

พลวิทยาโรงเรียนส่งเสริมการคิด'Thinking School'

photo  , 960x496 pixel , 65,222 bytes.

สงขลา - โรงเรียนพลวิทยา สถานศึกษาเอกชนชื่อดังในหาดใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Nursery จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเต็มตามศักยภาพ ด้วยปรัชญา "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ มุ่งการพัฒนา"

นางมนธิรา ธรรมเพชร หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน กล่าวกับสงขลาทูเดย์ว่า โรงเรียนพลวิทยาจัดการเรียนการสอนแบบ Thinking School กระบวนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิด

โดยมีหลักสูตรพัฒนาทักษะการคิด และฝึกอบรมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศห้องเรียนที่เป็นมาตรฐานสากล มีการใช้สื่อที่ส่งเสริมทักษะการคิด (Thinking School) ทำให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดเต็มตามศักยภาพ

โรงเรียนพลวิทยาระบบสองภาษา จัดการเรียนการสอนที่สื่อด้วยภาษาอังกฤษ ในระดับอนุบาล 1-3 70%, ระดับ ป.1-3 60 % และป.4-6 50% เน้นกระบวนการเรียนแบบธรรมชาติผ่านหลักสูตร Bloom ระดับอนุบาล 1-3,หลักสูตร Growth ในระดับ ป.1-3

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1044 วันที่ 11 - 17 มิ.ย. 2561

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง