สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

"ม.อ." พัฒนาทักษะคิด "เด็กปฐมวัย" กู้วิกฤติการศึกษาไทย

by whitney @12-06-2561 11.05 ( IP : 119...176 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา
photo  , 960x640 pixel , 69,012 bytes.

สงขลา ม.อ. ร่วมอปท. จัดอบรมครู ยกระดับความคิดเด็กปฐมวัย หวังสร้างบัณฑิตปลายน้ำที่เข้มแข็ง

26 พ.ค. 61 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการคิดและทักษะทางสังคมสำหรับเด็ก" โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนำร่องใน ชุมชนจังหวัดสงขลา นำโดย ผศ.อัมพร ศรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนำร่องในชุมชน จังหวัดสงขลา และบุคลากรจากมหาวิทยาลัย โดยเชิญ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ อาจารย์ประจำภาคการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเป็นวิทยากร

ผศ.อัมพร เผยว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญผู้ที่สนใจทั้งคุณครูระดับปฐมวัย ผู้ปกครองที่สนใจ เข้ามาร่วมกันออกแบบและพัฒนากระบวนการคิด และทักษะสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยนำร่องในชุมชน จังหวัดสงขลา ซึ่งทางม.อ.ขับเคลื่อนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง อาทิ เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา, เทศบาลตำบลตะเครียะ อ.ระโนด ฯลฯ

การศึกษาไทยในวันนี้เกิดวิกฤติในกระบวนการคิด เด็กๆ มีผลการสอบ O-net ต่ำ รวมไปทั้งผลคะแนนคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิด เนื่องจากมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งคิดเชิงเหตุผล,คิดเชื่อมโยง, คิดวิเคราะห์ ฯ ตรงนี้เป็นจุดอ่อนของกระบวนการศึกษาไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภาพวิกฤติของการศึกษาไทยทั้งระบบ

"ที่ผ่านการศึกษาไทยสอนให้นักเรียนท่องจำ จนวันนึ้การศึกษาไทยแสดงอาการวิกฤติทางกระบวนการคิด" ผศ.อัมพร กล่าว และว่าม.อ. พยายามติดตามในเรื่องของความก้าวหน้าของนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งเราได้ลงไปขับเคลื่อนกับอปท.ที่ร่วมลงนามข้อตกลง

ผศ.อัมพร กล่าวต่อว่า โครงการในวันนี้เชื่อมโยงไปยัง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ม.อ. ต้องพัฒนาบัณฑิตตั้งแต่ต้นทาง คือ ตั้งแต่การศึกษาระดับปฐมวัย เพราะการศึกษาเชื่อมโยงกันมาตลอด แต่การพัฒนาคนตรงนี้ต้องใช้เวลาในการพัฒนามากกว่า 10 ปี

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1044 วันที่ 11 - 17 มิ.ย. 2561

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง