สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

"อพวช." ส่งเสริมงานวิจัยสร้างความยั่งยืน "อุทยานธรณีสตูล"

by whitney @14-06-2561 13.27 ( IP : 110...79 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x720 pixel , 70,249 bytes.

จ.สงขลา : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จับมือ อุทยานธรณีสตูล (อธส.) ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้และจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นตื่นตัวและหวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน

(13 มิ.ย.61) ที่หอประชุมนานาชาติฯ ม.สงขลานครินทร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง อุทยานธรณีสตูล ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนทางธรรมชาติของสตูล

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อุทยานธรณีสตูล คือหนึ่งในพันธมิตรที่อพวช.ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม

"เราได้วางแนวทางความร่วมมือไว้ว่าจะสำรวจ ศึกษาวิจัย และ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา การจัดแหล่งเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร ฯ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้าวความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯ นำไปสู่การช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของตน"

นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล กล่าวว่า อุทยานธรณีสตูลเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญ และโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และวัฒนธรรม โดยครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.สตูล ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่น เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไปในหลายๆ ด้าน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในด้านการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของจังหวัด และประเทศต่อไป

"การลงนามในครั้งนี้หวังว่าจะช่วยให้เกิดคุณประโยชน์กับท้องถิ่นในหลายด้าน ทั้งกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยาที่สร้างสรรค์ต่อคนในชุมชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ และ วัฒนธรรมของจังหวัดสตูลต่อไป"

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง