สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

6แนวคิดคนรุ่นใหม่! ขับเคลื่อนหาดใหญ่สู่อนาคต

photo  , 960x524 pixel , 95,754 bytes.

สงขลา - SKYSCRAPERCITY SONGKHLA กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักในการพัฒนา วิเคราะห์ SWOT ไปสู่ 6 แนวคิดขับเคลื่อนหาดใหญ่สู่อนาคต

กลุ่ม skyscrapercity : songkhla รวมพลังคนรุ่นใหม่ จัดเสวนาเพื่อร่วมหาทางออกวิกฤติเศรษฐกิจหาดใหญ่สู่อนาคต โดยมีนายสรวุฒิ พันธุ์สุวรรณนาคี ตัวแทนคนรุ่นใหม่หาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมจากหลากหลายอาชีพกว่า 30 คน มีหัวข้อหลักในการขับเคลื่อนหาดใหญ่

"เจมส์" สรวุฒิ พันธุ์สุวรรณนาคี

นายสรวุฒิ พันธุ์สุวรรณนาคี หรือ "เจมส์" กล่าวว่า การเสวนาได้วิเคราะห์ SWOT Analysis ของเมืองหาดใหญ่ ปรากฏเป็น action plan จากการอยากเห็นหาดใหญ่เป็นอย่างไรในอนาคต แผนปฏิบัติการแบ่งเป็น 6 เรื่อง

  1. ความสะอาด ทำแผนประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการเขตพื้นที่นำร่อง ในการหาแนวทางรณรงค์และกำหนดมาตรการร่วมกันในการรักษาความสะอาด

  2. อาหาร มีการเสนอแนวคิด จัดทำ Application แนะนำพิกัดร้านอาหารชื่อดังของเมืองหาดใหญ่, สร้างกิจกรรม Hatyai Food Festival และจัดให้มีรถ Food Shuttle Bus ซึ่งเป็นรถเวียนโดยสารสาธารณะไปยังร้านอาหารชื่อดังต่าง ๆ ภายในปี 2561

  3. การประชาสัมพันธ์ ทุกแผนกิจกรรมต้องมีแผนงานประชาสัมพันธ์ด้วยทุกครั้ง เน้นวิธีในการเข้าถึงผู้รับสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  4. การคมนาคมเชื่อมต่อ ให้มีรถโดยสาร Airport Smart Bus, ให้มีระบบขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

  5. แหล่งท่องเที่ยวใหม่ โครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรมคลองอู่ตะเภา, การพัฒนาภูมิทัศน์และปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวแหลมโพธิ์ รวมถึงขอให้เทศบาลมอบพื้นที่ให้เอกชนรับสัมปทานการบริหารภายในเขตสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อดึงดูดให้มีโครงการแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่

  6. ศูนย์กลางการรักษาคนไข้ โดย นพ.เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา ผลักดันให้หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการแพทย์

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับทีี่ 1,046 วันที่ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561

ขอบคุณภาพ narin inyod

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง