สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

หนุน 80 หมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 'มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน'

by Waenuraihan @27-06-2561 17.59 ( IP : 182...125 ) | Tags : ทั่วใต้
  • photo  , 960x640 pixel , 98,396 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 52,053 bytes.
  • photo  , 960x539 pixel , 39,244 bytes.

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พอใจการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 80 หมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ระบุการสร้างชุมชนเข้มแข็งจะต้องสร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน


วันอังคารที่ 26  มิถุนายน 2561 พลเอก จำลอง คุณสงค์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนตามโครงการขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? ประจำปี 2561 มีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๘๐ หมู่บ้านเข้ารับเงินอุดหนุน หมู่บ้านละ 400,000 บาท โดยมี              นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)                นาย ปรีชา  ชนะกิจกำจร  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร (ศอ.บต.) ผู้ใหญ่บ้าน ครู ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ที่ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จ.ปัตตานี 

      สำหรับโครงการการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ?มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน? เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำ 4 เสาหลักในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย?พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย? รวมทั้งเสริมสร้างการพัฒนาตามยุทธศาสตร์พระราชทาน ?เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา? หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการนำไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน และปลอดยาเสพติด โดยหลักเกณฑ์การประเมินผลจะประเมินจากศักยภาพของกลไกและประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส จุดเด่นและจุดแข็งของหมู่บ้าน และความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน ในการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งจะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็งต่อไป


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง