สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าว

นักเรียนโก-ลกให้กำลังใจทีม ''หมูป่า'' ''สุรเชษฐ์''ดันศธ.สน.ถาวรวางรากแก้วศึกษาจชต.

by Waenuraihan @02-07-2561 18.17 ( IP : 182...186 ) | Tags : ข่าว
photo  , 1706x960 pixel , 180,644 bytes.

จาก ''โก-ลก'' ถึงเชียงราย ''พลเอกสุรเชษฐ์'' ร่วมนักเรียนแปลสัญญาณเลข 13 ให้กำลังใจทีมหมูป่า เผยรัฐบาลยกกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเป็นหน่วยงานถาวร  ตั้งเป้าประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เผย 3 ปีวางรากแก้วการศึกษาชายแดนใต้สำเร็จ  เดินหน้าขับเคลื่อนรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ-เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  สุไหงโก-ลก-เบตง-หนองจิก


                  เวลา 09.30น. (2 ก.ค.61) ณ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดประธานเปิด ''กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่''  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ภาครัฐ เอกชน  และหน่วยราชการ รวมถึงชุมชุนในอ.สุไหงโก-ลกเข้าร่วมโดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น นิทรรศการผลงาน/หน่วยบริการ ''โชว์  ช้อป  เชิญ ชื่น ชิม''

                พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การกระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจจะให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีสังคม การเรียนรู้ อย่างทั่วถึง ให้ดำรงชีวิตหรือเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่ๆ มีความน่ารัก มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ที่เราเรียกว่า สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างรู้รักสามัคคี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ที่มีความทันสมัย

                เพราะฉะนั้นในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาทางกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการในหลายๆ เรื่องที่มีความประสงค์ที่จะให้เกิดการรับรู้ความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินการมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป  ถ้าจะเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ เราก็ได้พยายามในการที่จะให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง

                ''ถ้าจะเรียกสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญคือ รากแก้ว เราก็ได้ทำให้รากแก้วมีความแข็งแรงเกิดขึ้น ท่านอาจะได้ยินชื่อกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า หมายถึงว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ได้กำหนดให้เกิดหน่วยงานในการที่จะทำงานร่วมกันในเรื่องของการศึกษา คล้ายกับการยกกระทรวงศึกษาธิการจากกรุงเทพฯมาไว้ที่นี่ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่''

                การปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม เข้มแข็ง เติบโตอย่างมั่นคง รากแก้วได้ลงไว้อย่างมีความก้าวหน้าแล้ว เพราะหน่วยงานที่เราเรียกกว่ากระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้านั้น  ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นการทำงานร่วมกัน  โดยเมื่อวันที่ 19 เม.ย.61 ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศปบ.จชต.) หรือกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เป็นหน่วยงานทางการศึกษาถาวรในพื้นที่ และมีกรอบอัตรากำลัง มีแผนงาน มียุทธศาสตร์การทำงาน
                ซึ่งจะมีการคัดเลือกผู้บริหาร และบุคลากรภายใน 2-3 เดือน และจะเริ่มงานในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาวรที่อยู่ในพื้นที่

                  ''นี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่า เป็นรากแก้วที่จะทำให้ต้นไม้ของการศึกษาเจริญเติบโต ทั้งวันนี้ และวันหน้า อนาคต อย่างเข้มแข็ง เป็นการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการเอง หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านความมั่นคงที่ให้การดูแลเพื่อความปลอดภัย และหน่วยราชการต่างๆ ที่ได้ร่วมกันทำงาน  ฉะนั้น วันนี้เป็นวันที่มีรากฐานที่มีความมั่นคงของการทำงานทางด้านการศึกษาในวันนี้'' พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าว และว่า                 กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าได้กำหนดให้ปีการศึกษา ปี 2561 เป็นปีการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม หลังจากที่มีการทำงานการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558, 2559, 2560 และ 2561  ซึ่งถือว่าสูงสุดในช่วงรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งมีการดำเนินการโครงการต่างๆ หลายๆโครงการ                   ยกตัวอย่าง บางโครงการบางส่วนในปีนี้ (2561) มีโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่เป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า เพื่อที่จะดูแลเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีรายได้ปีละไม่เกิน 30,000 บาท หรือผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสามารถส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ     


   

                สำหรับกินกรรมในวันนี้เป็นหนึ่งในภารกิจของกระทรวงศึกษาส่วนหน้า ในการทำหน้าที่ผลิต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความโดดเด่นทางด้านพหุวัฒนธรรม ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และทันสมัย ในวันนี้และอนาคต


              ''โดยเฉพาะพื้นที่อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส  ถูกกำหนดเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 1 ใน 10 พื้นที่ทั่วประเทศ  ซึ่งพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหมายถึงพื้นที่ๆ ต้องการให้มีการพัฒนาเป็นกรณีพิเศษ ในการที่จะให้มีการเจริญเติบโตตามศักยภาพของพื้นที่''


                โดยอ.สุไหงโก-ลก ถูกกำหนดให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนการค้าชายแดน  ซึ่งปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนอ.สุไหง-ลก เมื่อรวมกับมูลค่าการค้าชายแดนของ อ.สะเดา จ.สงขลา เกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่าการค้าชายแดนของประเทศในปัจจุบัน               เพราะฉะนั้น การกำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษย่อมมีการพัฒนา และที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเรียนหนังสือของเด็กๆ เยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องกับความถนัดและแนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในพื้นที่  จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนา                 นอกจากนั้น ก็ได้กำหนดให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโครงการพัฒนาเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ซึ่งเมืองต้นแบบ 1 ใน 3 ก็คือ อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบการค้าชายแดนของประเทศ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกันของการพัฒนาที่จะทำให้เกิดการพัฒนาแบบคูณสอง                 ส่วนพื้นที่อื่นในโครงการ ก็จะมีที่อ.เบตง จ.ยะลา  ซึ่งจะพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวต้นแบบ และ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ก็จะเป็นเมืองต้นแบบทางด้านการเกษตร  จึงอยากให้เกิดการรับรู้เข้าใจร่วมกันว่า การเรียนการสอนก็จะต้องมีการพัฒนา การพัฒนาคนให้เป็นสอดคล้องกับการความต้องการของตลาด


                ''เมื่อเรียนจบแล้ว มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตัวเอง เลี้ยงดูครอบครัว ผู้แลพื้นที่ พัฒนาพื้นที่ พัฒนาชุมชน'' หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

                      ก่อนที่ พล.อ.สุรเชษฐ์ จะเดินทางไปเยี่ยมนักเรียนในโครงการสานฝันการกีฬา ที่โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ได้ร่วมกับเด็กนักเรียนจากโรงเรียน 8 โรงที่ร่วมทำกิจกรรม จำนวน 250 คน ได้ทำการแปรอักษรหมายเลข 13 ที่บริเวณสนามฟุบอลภายในโรงเรียน พร้อมปฏิญาณตนเป็นเด็กดีของพระราชา และร่วมกันเพื่อส่งกำลังใจให้แก่เยาวชนและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ รวม 13 คน ที่พลัดหลงถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือเยาและโค้ชได้โดยเร็ว


                  นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก กล่าวว่า  เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกของกิจกรรมที่เขามี ไม่ว่าจะเป็นในเชิงนิทรรศกาลที่เป็นผลงานของตัวเขาเอง รวมถึงการแสดงออกในเรื่องของโชว์การแสดงบนเวที ทำให้เด็กมีความสุข ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี  เนื่องจากเป็นเวทีที่ให้เด็กแสดงออก

                  สำหรับโรงเรียนก็มีการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโครงการยุวชนความดีที่ได้มีโอกาสไปดูงานและนำผลงานไปเสนอในต่างประเทศ เช่น จีน และเตรียมไปประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์  รวมถึงการแสดงผลการเรียน ในรูปแบบของกิจกรรมจิตคณิตย์ นอกจากนั้นก็เป็นกิจกรรมในเชิงชิม การช้อป ที่เป็นการทำขนมพื้นถิ่นของนักเรียน จากการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มานำเสนอให้โรงเรียนอื่นชม

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง