สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ยกจชต.สังคมเรียนรู้-เท่าเทียม
"สุรเชษฐ์"ย้ำ3ปีทุกฝ่ายร่วมมือดี

by FOCUSedit @04-07-2561 17.13 ( IP : 110...87 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 700x467 pixel , 153,749 bytes.

4 ก.ค.61 หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ พัฒนาการศึกษาเด็กจังหวัดชาแดนภาคใต้ สู่การศึกษาที่มีคุณภาพ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ค.61 ที่ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามนโยบายที่กำหนดให้ ในปีนี้ เป็นปีแห่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์อันดี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการศึกษา

รวมทั้ง รับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาบูรณาการและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี ทั้ง 3 เขต  ครู และนักเรียน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการ และผลงานด้านต่างๆ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ของตนเอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กนักเรียนได้กล้าแสดงออก สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดของนักเรียน เพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่ความสำเร็จ การมีงานทำและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

พลเอก สุรเชษฐ์  กล่าวว่า 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาได้ทบทวนในแต่ละห้วงเวลา ซึ่งพบว่ามีความก้าวหน้าเป็นลำดับ ทั้งนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ สถาบันปอเนาะ รวมถึงสื่อมวลชน ได้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

"ถ้าหากไม่ได้รับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็จะไม่เห็นภาพอย่างที่ปรากฏ" พลเอก สุคเชษฐ์ กล่าว และว่า

วันนี้ เป็นงานที่เราได้ลงสู่พื้นที่ในระดับอำเภอ ก็คือการสร้างการรับรู้ การเข้าใจให้เกิดขึ้น ซึ่งก็ต้องทำต่อไป และพยายามให้มากขึ้น เพื่อที่จะให้เห็นถึงความร่วมมือกันทั้งในวันนี้และในอนาคต ในการที่จะพลักดันให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกัน

ขอบคุณภาพ/ รุซดี เจะและ ข่าว/ สาเล็ม ครู)

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง