สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

''สุรเชษฐ์''สั่งกศน.ตำบลทั่วปท. เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าออนไลน์

by Waenuraihan @08-07-2561 17.55 ( IP : 182...164 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x540 pixel , 60,107 bytes.

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สั่งกศน.อำเภอ/ตำบล ทั่วประเทศ เปิดพื้นที่ ''ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC)'' ตั้งเป้าเข้าถึง 3 แสนคนภายในปี61 เผยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโครงการ ''ไทยนิยม ยั่งยืน''


เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังสรุปผลและเป็นประธานปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการ โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.ระดับจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและแนวทางดำเนินการ ภายหลังรับฟังสรุปผลดังนี้ การขยายชุมชนต้นแบบในระดับอำเภอและตำบลทั่วประเทศ ขยายผลจากที่ประชุมในภาคต่าง ๆ ได้นำเสนอ "ชุมชนต้นแบบ" ซึ่งถือว่าเป็นความริเริ่มที่ดี เป็นความภูมิใจในพื้นที่ เดิมกำหนดไว้ให้เป็นภาคละ 1 แห่ง แต่จากข้อมูลยังมีหลายหมู่บ้านที่จะเป็นชุมชนต้นแบบได้อีก ดังนั้นในระยะเวลา 2 เดือนจากนี้ ขอให้ขยายผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบไปในระดับอำเภอ โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางปฏิบัติ จากนั้นจึงจะปฏิบัติในขั้นต่อไปเพื่อขยายชุมชนต้นแบบไปสู่ระดับตำบล อย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน และจะขยายต่อไปอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินการตามภารกิจสำคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยให้สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างช่องทางการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน


''หลังจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ กศน. ทั่วประเทศ ขยายผลกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมหลักสูตร e-Commerce จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ไปขยายผลจากผู้ที่ได้อบรมไปแล้วกว่า100,000คน เพื่อทำการค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการค้าขายผ่านเว็บไซต์ e-Commerce หรือ e-Market ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับการขยายผล การอบรมสามารถขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ได้ตามเป้าหมายมากกว่า3 แสนคนภายในสิ้นปีนี้? โดยให้กศน.อำเภอ/ตำบล ทั่วประเทศ เปิดพื้นที่เป็น ''ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center - OOCC)'' ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนในการวางจำหน่ายสินค้าหรือสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางโครงการ ''ไทยนิยม ยั่งยืน''

ภารกิจใหม่ที่จะมอบหมายให้ดำเนินการต่อไป จำนวน 4 เรื่อง คือ 1) การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งทำได้ผลดีมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้รับความชื่นชมจากผู้แทน UNESCO จึงให้ขยายผลดำเนินการต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 2) การดูแลสุขภาวะ สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่แล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดยครู กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ อสม.ในระดับหมู่บ้าน เช่นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน 3) การเรียนรู้ภาษาไทย ให้เกิดความเข้าใจ ลดปัญหาที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อ่านแล้วเข้าใจให้อ่านคล่องเขียนคล่อง 4) การแก้ปัญหาคนไทยอ่านหนังสือน้อยอย่างจริงจัง ให้มีการประชุมติดตามการทำงาน ตามที่ได้มอบหมายให้ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และทบทวนวางแผนแนวทางการทำงาน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2561 ในห้วงของเดือนมหามงคล เดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอเชิญชวนให้ช่วยกันรณรงค์การทำความดีตลอดเดือนมหามงคลนี้พร้อมกันทั่วประเทศ

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) คือ ''เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา'' และหลักการทรงงาน อาทิเช่น''รู้ รัก สามัคคี'' เป็นหลักชัยในการดำเนินงาน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะทรงสืบสานรักษา ต่อยอด พระบรมราชปณิธาน และทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทฯ รวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 กล่าวคือ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3) มีงานทำ-มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มาพระราชทานไว้ จึงขอให้ผู้ร่วมประชุมนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง