สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

ผู้แทนพิเศษฯ ขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่าน''กำปงตักวา''

by Waenuraihan @12-07-2561 15.26 ( IP : 202...159 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x638 pixel , 85,223 bytes.

เมื่อวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561 พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมสัมมนาผู้นำมัสยิดขับเคลื่อนชุมชนศรัทธา(กำปงตักวา) โดยชมรมมุสลิมภราดรภาพชายแดนใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ร่วมกับ ศสว. กอ.รมน.ภาค 4 สน. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน ประกอบด้วย อิหม่าม,คอเต็บ,บิหล่าน และคณะกรรมการมัสยิด จาก 12 มัสยิด ในพื้นที่ อ.สะบ้าย้อย และ อ.จะนะ จ.สงขลา ณ ห้องประชุมมัสยิดบ้านเหนือ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ประธานได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงบทบาทของผู้นำมัสยิดในการขับเคลื่อนชุมชนศรัทธาโดยใช้หลักศาสนาที่บริสุทธิ์และมีมัสยิดเป็นศูนย์กลาง มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น คอยหนุนเสริม และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนเอง ในขณะที่ภาครัฐจะคอยสนับสนุนเต็มที่กับการขับเคลื่อนตามแนวทางชุมชนศรัทธา ทั้งนี้เพื่อลดการใช้ความรุนแรงและเกิดสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกำปงตักวาเป็นชุมชนที่มีการบริหารจัดการตนเองทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ที่เป็นไปตามหลักศาสนา ตรงกับเป้าหมาย, วัตถุประสงค์และตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ ''ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามประเพณีและศาสนา เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งภายนอกและภายใน และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย''

โดยปัญหาการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหนึ่งมาจากการนำเชื้อชาติ ศาสนาและประวัติศาสตร์มาบิดเบือนในลักษณะที่ว่า ชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกกีดกันสิทธิด้านศาสนา และไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงเข้าหลักเกณฑ์การทำการญิฮาด ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องต่อสู้เพื่อสถาปนาดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนอิสลามอันบริสุทธิ์ ฉะนั้นการขับเคลื่อนจัดตั้งกำปงตักวา การสร้างชุมชนที่ดำเนินวิถีตามหลักศาสนาจึงเป็นการแก้ปัญหาจุดนี้ โดยไม่ต้องมีการต่อสู้ และเป็นการขจัดข้ออ้างในการก่อเหตุ นำไปสู่การยุติสถานการณ์ สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง