สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าว

''ไกรศร''หารือคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ-ชูบูโด''บาเจาะโมเดล''

by Waenuraihan @12-07-2561 15.43 ( IP : 202...159 ) | Tags : ข่าว
photo  , 960x640 pixel , 57,520 bytes.

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎร ในเขตพื้นที่แนวบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พื้นที่อำเภอระแงะ ยี่งอ รือเสาะ เจาะไอร้อง สุไหงปาดี และสุคิริน จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส                               


นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในพื้นที่เขตเทือกเขาบูโดครอบคลุมทั้งหมด 9 อำเภอ 25 ตำบล 89 หมู่บ้าน ซึ่งได้มอบหมายให้อำเภอบาเจาะเป็นอำเภอโมเดล มีที่ดินที่ซับซ้อนต้องพิจารณาจำนวน 3,000 กว่าแปลง และมีเอกสารครอบครองที่ดินประมาณ 321 แปลง ซึ่งได้ดำเนินการพิสูจน์ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาในเรื่องของเอกสารสิทธิหรือที่ดินทำกินของราษฎร และจากบาเจาะโมเดลนั้น ได้มีการขยายผลออกมาอีก 6 อำเภอ และมีการสำรวจทั้งหมด โดยเป็นการสำรวจราษฎรที่อยู่มาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าไม้แห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ ทั้ง 2 ส่วน ใน 6 อำเภอ มีจำนวนทั้งสิ้น 8,317 แปลง ซึ่งได้นำมาเข้าที่ประชุมในระดับจังหวัดครั้งนี้ ตามขั้นตอนที่ต้องการให้จังหวัดรับรอง และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องการให้แก้ไขอย่างไร ถ้าไม่มีส่วนที่ต้องแก้ไขทางหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก็จะรับรองเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ที่ทำกิน และการให้เอกสารสิทธิตามนโยบาลของรัฐบาลต่อไป

ทั้งนี้การประชุมเป็นการร่วมหารือ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม 2551 ให้อำเภอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎรระดับอำเภอ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดทำข้อมูลแก้ไขปัญหาที่ดิน และใช้ข้อมูลเป็นที่ยอมรับร่วมกันเป็นฐานในการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งในกรณีพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ามีการถือครองก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ปี 2508 และประกาศเป็นเขตป่าอุทยานแห่งชาติ ปี 2542 และมีการทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่อง ให้มีการดำเนินการกันพื้นที่ทำกินออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายนั้นโดยเร่งด่วน พร้อมกันนี้จังหวัดนราธิวาสได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด ? สุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ตามคำสั่งจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 14 ตุลาคม 2551 โดยมีการเชิญคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิในการถือครองที่ดินของราษฎรในเขตพื้นที่แนวบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด ? สุไหงปาดี ในพื้นที่อำเภอยี่งอ รือเสาะ ระแงะ เจาะไอร้อง สุไหงปาดี และสุคิริน มาประชุมในวันนี้ด้วย เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง