สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ.สงขลา รับด่วน 'นศ.ครูคืนถิ่น' สาขาภาษาไทย

by whitney @17-07-2561 09.36 ( IP : 119...236 ) | Tags : ข่าวประชาสัมพันธ์
photo  , 600x471 pixel , 102,489 bytes.

สงขลา : ครุศาสตร์ มรภ.สงขลา รับสมัครด่วนนักศึกษาครูคืนถิ่น สาขาวิชาภาษาไทย วันที่ 16-20 ก.ค.นี้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาต่อโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5ปี) ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค. 61 ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ (อาคาร 68)มรภ.สงขลา เวลา 9.00-16.00 น. เกณฑ์การคัดเลือกจะใช้ผลการทดสอบ GAT ปีการศึกษา 2561 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และการประเมินวัดแววความเป็นครูด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ก.ค. 61

ทั้งนี้ ผู้สมัครโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวมคะแนน O-NET) มีคะแนน PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู) เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านตรงกับพื้นที่ที่มีอัตราการบรรจุที่หน่วยงานผู้ใช้ครูกำหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผู้สมัครสามารถเลือกภูมิลำเนาของบิดาหรือของมารดา หรือของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สำหรับเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย 1. หลักฐานสำเนาการศึกษาฉบับสำเร็จการศึกษาแล้ว (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ และนำฉบับจริงมาด้วย 2. ใบแสดงคะแนนสอบ GAT และ PAT5 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และนำฉบับจริงมาด้วย 4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา ถ่ายเอกสารจำนวน 1 ฉบับ และนำฉบับจริงมาด้วย 5. สำเนาถ่ายเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับพร้อมฉบับจริง


ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค งานรับเข้านักศึกษา SKRU https://www.facebook.com/skru.enrollment/ หรือสอบถามได้จาก คณะครุศาสตร์ มรภ.สงขลา โทร. 074-260266


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง