สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สายอาชีพสร้างคน แรงบันดาลใจ'เด็กทุน'อาชีวะจชต.

photo  , 960x590 pixel , 92,055 bytes.

สงขลา - แรงบันดาลใจ "เด็กทุน จชต." สร้างโอกาสนักศึกษาอาชีวะจังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวสมิตรา เจ๊ะอุมาร์ หรือ "โก้" นักศึกษาทุนดีเด่นปี 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เผยบนเวทีกิจกรรมค่ายนักศึกษาทุนกลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2561 "เด็กทุน จชต.รักษ์วิถีไทยผูกใจเป็นหนึ่ง"

"หนูเป็นคนที่อยากเรียนต่อสูง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวและต่อยอดความฝันของตัวเอง คิดเสมอว่า การเรียนรู้จะนำไปสู่การพัฒนา และเปลี่ยนแปลชีวิตให้ดีขึ้น จึงเลือกเรียนสายอาชีพ"

สมิตรา เจ๊ะอุมาร์

การได้รับทุน จชต.ช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่าย และสนับสนุนให้นักศึกษามีเวลาทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ด้วย รวมทั้งส่งเสริมให้ทำกิจกรรมจิตอาสา ส่งผลให้ปลูกฝังการรู้จักการให้ผู้อื่นมากกว่าที่จะเป็นผู้รับ

จากที่ได้รับนักศึกษาทุนดีเด่น จะมุ่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้รุ้นน้องตระหนักถึงความสำคัญการเรียนสายอาชีพ เชื่อเหมือนว่าสายอาชีพไม่ใช่มีแค่ด้านลบ "สายอาชีพสร้างคน สามารถเติบโตเป็นบุคลากรที่ดีได้ในสังคม"

สำหรับโครงการส่งเสริมทุนการศึกษา นักศึกษากลุ่มพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนสายอาชีพ สนองนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)

ด้วยการให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไข ระดับ ปวช. ปีละ 29,000 บาทต่อทุน จำนวน 300 ทุนต่อปี และระดับ ปวส. ปีละ 40,000 บาทต่อคน จำนวน 100 ทุนต่อปี ทั้งทุนประเภทมีที่พักประจำ และทุนประเภทไปกลับ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง