สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

เยาวชนใต้ขานรับ''ธนาธร''ชี้นโยบาย''อนาคตใหม่''ห่างไกลภาคปฏิบัติ

by Waenuraihan @24-07-2561 12.56 ( IP : 202...159 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x1281 pixel , 125,960 bytes.

''ธนาธร''ล่องใต้ครั้งแรกได้รับการขานรับจากนักศึกษา และคนรุ่นใหม่ ขณะที่บางส่วนประเมินเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ

17 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องประชุมชั้น 3 อาเซี่ยนเทรดคอนโดมิเนี่ยม ถ.กาญจวาณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พรรคอนาคตใหม่ นำโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่, นายนิรามาน สุไลมาน กรรมการบริหารพรรค และ อาจารย์พิเศษวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี, นายไกลก้อง ไวทยาการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค, นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการบริหารพรรคภาคใต้, นายไพฑูรย์ สรรเสริญ อดีตผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย จ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนคนในจังหวัดสงขลา รวมทั้งมีการเปิดเวทีรับฟังเสียงชาวปัตตานี ยะลา ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2561 


นายธนาธร กล่าวว่า เนื้อหาการพูดคุยเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายพรรค และรับฟังปัญหาของคนพื้นที่เพื่อแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น การลดขั้นตอนซ้ำซ้อน ในการทำงานของภาครัฐ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจต่างๆ เช่น การขออนุญาตสินค้า จาก อย. การพัฒนาธุรกิจท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน เช่น การสร้างโรงงานเพื่อพัฒนาธุรกิจนมแพะ โดยใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ในการเข้ามาสนับสนุนงบประมาณ และทำให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของ และช่วยกันบริหารจัดการด้วยตนเอง สำหรับ การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ต้องทำให้ประชาชนยอมรับให้ได้ก่อนในเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรม ห้ามใช้เรื่องศาสนาเป็นเครื่องมือ ซึ่งปัญหานี้ยืดเยื้อมานาน กดทับศักยภาพพื้นที่การท่องเที่ยว เศรษฐกิจที่ซบเซาของหาดใหญ่สะท้อนภาพรวมของประเทศไทย ปีที่แล้ว GDP ของประเทศเติบโตค่อนข้างสูง แต่ที่เติบโตกลับไปอยู่ที่นายทุนกลุ่มใหญ่


นายธนาธร กล่าวถึงหาดใหญ่ เป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ประชาชนมีรายได้ดี แต่วันนี้กลับพบเจอปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากประเด็นหลัก ๆ อาทิ ปัญหาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาทั้ง ยางพารา ปาล์ม ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของภาค ปัญหานี้ไม่ใช่เฉพาะหาดใหญ่ แต่รวมไปถึงทุกภูมิภาคของประเทศวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจภาคใต้ในระยะยาวคือ เร่งสร้างอุตสาหกรรมที่ยึดโยงกับท้องถิ่น และเป็นอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ เช่น ผลักดันภาคใต้ ให้เป็นแหล่งผลิตยางพาราที่มีคุณภาพที่สุดในโลก สามารถผลิตยางพาราที่เน้นนวัตกรรมระดับสูง


''แม้สงขลา จะมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา แต่ปัญหาคือ ขาดคนรู้จริง ขาดการติดตามงานอย่างจริงจัง ขาดการเชื่อมโยงจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงเรียน, มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ได้''
''ถึงเวลาแล้วที่ต้องสร้างอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพระดับสูง ที่สามารถจ้างงานคนในท้องถิ่นด้วยเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาท ซึ่งไม่เพียงแต่ยางพารา ตรงนี้ รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตอนนี้ถึงเวลาที่จะหลุดจากกับดักเดิม อย่าง การทำเกษตร ซึ่งไม่สามารถจ้างงานที่มีคุณภาพได้'' นายธนาธร กล่าว


นายนิรามาน กล่าวว่า ตามกฎกติกาโลกในปัจจุบัน ระบอบประชาธิปไตยถือว่า ดีที่สุดแล้ว เพราะอย่างน้อยเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและเอาเสียงที่เป็นเสียงข้างมากขับเคลื่อนสังคม โดยการชี้นำสังคมให้สังคมสามารถเดินไปได้ และเป็นประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ให้มากที่สุด และเคารพเสียงส่วนน้อย
วันนี้สภาพคล่องทางการเงินหายไปหมด เศรษฐกิจซบเซา เช่น อ.หาดใหญ่ ที่ห้างต่างพร้อมใจยอดขาดทุน ลดราคาของ เพื่อให้มีรายได้มาช่วยชดเชยดอกเบี้ย และค่าเช่าให้สามารถประคองต่อไปได้

''คุณธนาธรและทีมพรรคอนาคตใหม่ จะใช้ระบบการจัดการเศรษฐกิจแบบมืออาชีพให้โอกาสทุกฝ่ายและกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้ได้มากที่สุด ให้ท้องถิ่นได้คิดเอง ทำเอง ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง โดยไม่ต้องติดขั้นตอนทางเทคนิค หรือระบบระเบียบราชการที่หยุ่มหยิมมากมายไร้สาระ''


นายนิรามาน กล่าวต่อว่า จากบรรยากาศในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ที่ปัตตานี และ 16 กรกฎาคมที่ยะลาและสงขลานั้น ทุกคนมีความเห็นที่ตรงกัน และการมีอดีตนักการเมืองในพื้นที่เข้าร่วมฟังด้วยนั้น ก็ไม่มีอะไรขัดแย้งกัน โดยคุณธนาธรเป็นคนที่เสรีมาก อะไรที่เป็นประโยชน์กับคนท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักกติกาสากล สอดคล้องกับความเชื่อของศาสนาทั้งคริสต์ พุทธ อิสลาม ท้องถิ่นไหนมีอัตลักษณ์อย่างไร ก็เป็นไปตามนั้น


''เราเคารพซึ่งกันและกัน คือจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่''นายนิรามาน กล่าว


นางสาวรอฮีมะห์ เหะหมัด กล่าวว่า ติดตามมาตั้งแต่นโยบายออกมาตลอด ทำให้รู้สึกถึงความหวัง โดยเฉพาะส่วนตัวที่สนใจในเรื่องเยาวชน เมื่อได้มา ร่วมฟังทำให้มองเห็นภาพการทำงานของพรรคอนาคตใหม่ กับประเด็นเยาวชนต่อทิศทางที่จะเดินของพรรค ส่วนวิธีการการเดินเรื่องเยาวชนนั้น ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก ส่วนตัว เชื่อมั่นว่า หากการเมืองถูกขับเคลื่อนจากคนรุ่นใหม่ ก็จะทำให้การเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ขึ้นกว่าเดิมได้


นางสาวรอฮีมะห์ กล่าวต่อว่า นอกจากประเด็นเยาวชนที่พรรคอนาคตใหม่ให้ความสำคัญแล้ว ตนอยากเสนอให้สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก เหมือนกับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันด้วย เพราะจากการทำงานร่วมกับเยาวชนที่มาจากโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เรามองเห็นศักยภาพและโอกาสที่มีอยู่ในเยาวชนเหล่านี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการส่งเสริมด้านกิจกรรม และได้รับการสนับสนุนสวัสดิการในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เด็ก เยาวชนมีคุณภาพ

นายรักชาติ สุวรรณ ประธานเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ กล่าวว่า จากการร่วมฟังทำให้เห็นว่า คุณธนาธร มีมุมมองการเมืองและวิธีคิดที่แตกต่างไปจากพรรคเดิมๆ ที่เคยมีอยู่ ทั้งมุมมองการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น คุณธนาธรพูดว่า การยางพาราแห่งประเทศไทย ทำไมต้องไปอยู่ที่กรุงเทพฯ ทำไมถึงไม่อยู่ในภาคใต้ที่เป็นโซนที่กรีดยางเป็นหลัก ซึ่งการบริหารตรงนี้มาจากการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่กรุงเทพฯ เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนโยบายของพรรคอนาคตใหม่น่าสนใจอย่างมาก แต่การผลักดันไปสู่การปฏิบัติค่อนข้างจะลำบาก เพราะบ้านเราประเทศไทย พร้อมแล้วหรือยังที่จะนำไปสู่การกระจายอำนาจแบบที่ทางพรรคอนาคตใหม่ต้องการ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมภายในพื้นที่ เช่น โรงงานนมแพะต่างๆ


''การออนทัวร์ของธนาธรเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ยะลานั้น ตนมองว่า เป็นการมาพบปะพูดคุยเฉยๆ ไม่ได้ถึงขนาดจะมาดึงขั้วการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพียงแต่เขาเชิญแกนนำการเมืองในพื้นที่ที่เขาคิดว่า สามารถเคลื่อนงานให้เขาได้มาฟังนโยบาย แนวคิดของเขามากกว่า''


นายอิมรอน ซาเหาะ นักวิชาการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ กล่าวว่า บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นจากพรรคอนาคตใหม่ 15 กรกฎาคมที่ปัตตานีนั้น ซึ่งเป็นเวทีเล็กๆ ครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ให้ความสำคัญอย่างมาก และเดินทางเข้ามารอฟังตั้งแต่ก่อนเวลาด้วย ถือเป็นเรื่องแปลกที่คนในพื้นที่ให้ความสนใจเรื่องการเมืองมากขนาดนี้


''ผมมองว่า คุณธนาธรเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดที่ดีมากที่หลายๆท่านได้ให้ความสนใจ และแนวคิดทาง การเมืองที่ค่อนข้างชัดเจน''


แนวนโยบายที่ค่อนข้างดี แต่ด้วยการอธิบายอาจจะดูจับต้องยาก อาจจะต้องรอปลดล็อคการเมือง ก็อาจจะได้เห็นความชัดเจนมากกว่านี้


''การเมืองในอุดมคติ แม้จะเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการ แต่การขับเคลื่อนเพื่อให้ไปสู่การปฏิบัตินั้น ยังเป็นไปได้ยาก สิ่งที่อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้อาจจะเป็น การเมืองทั้งในอุดมคติและในโลกความเป็นจริงอยู่จุดกึ่งกลางเท่ากัน''นายอิมรอน กล่าว

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง