สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

''ผู้แทนพิเศษฯ''ยก''บ้านท่าด่าน''ศูนย์ความรู้นอกห้องเรียนใช้ได้จริง

by Waenuraihan @02-08-2561 17.39 ( IP : 223...176 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x640 pixel , 91,250 bytes.

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกลุ่มภารกิจงานที่5 มีนายภาณุ อุทัยรัตน์ และนายจำนัล เหมือนดำ ได้มาร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ที่ บ้านท่าด่าน ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ของคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี ร่วมกับ อำเภอหนองจิก โดยมีนายอำเภอหนองจิก ปลัดอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใหญ่บ้าน อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่1 ของคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯกล่าวว่า หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ โดยความร่วมมือของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเบตปัตตานี ร่วมกับ อำเภอหนองจิกนั้น ช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรม มีการทำworkshop การเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณท์จากเปลือกมะพร้าว การทำปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกข้าว และการเลี้ยงปลา ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นความรู้นอกห้องเรียนที่น้องๆจะได้เอามาปรับใช้ในอนาคตได้

?กิจกรรมนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่วนราชการภายใต้การนำของนายอำเภอร่วมกับสถานศึกษานำนักศึกษาลงสัมผัสพื้นที่จริง ได้เรียนรู้วิถีชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง เกิดความคิดที่หลากหลาย ในการนำความรู้ที่ได้รับ ไปสร้างอาชีพ สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติต่อไป? นายจำนัล กล่าว


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง