สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

''ภาณุ''ชื่นชม''ผู้เรียนวชช.ยะลา''-ความรู้พัฒนาท้องถิ่น

by Waenuraihan @10-09-2561 19.33 ( IP : 182...117 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 800x534 pixel , 49,588 bytes.

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายภาณุ  อุทัยรัตน์  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายนำชัย  กฤษณาสกุลที่ปรึกษาสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายวีระชัย  กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราขภัฎยะลา กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน  ตลอดจนคณาจารย์  บุคลากร  วิทยาลัยชุมชน  และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมต้อนรับ ที่ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา

นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนยะลาทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จ  ซึ่งความสำเร็จของท่านในวันนี้ไม่เป็นแต่เพียงความภาคภูมิใจของท่าน  และครอบครัว  แต่ยังเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยชุมชนยะลาด้วย 


''ความสำเร็จในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำความรู้ที่ได้รับ ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า  ร่มเย็นเป็นสุข  และขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านได้ตระหนักว่าความสำเร็จในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้''

นายภาณุ กล่าวต่อว่า หากมีโอกาสที่จะแสวงหาความรู้เพิ่มเติมก็ขอให้พยายามต่อไปเพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต  สามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย  มีความฉลาดทางสังคม  อยู่ร่วมกันในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมและสังคมเทคโนโลยีในยุคประเทศไทย 4.0 ได้อย่างรู้เท่าทันและมีความสุข  ประพฤติตนตามหลักศาสนา ดำรงอยู่ในความดีงาม 

นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา  ประธานกรรมสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา  กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและเข้ารับอนุปริญญาในครั้งนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้  ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่ควรแก่การภาคภูมิใจในการศึกษา 


นายวิชาพร  ชินประพัทธ์  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา  กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนยะลา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามด้วยความวิริยะอุสาหะตลอดการศึกษา  และขอให้นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาเล่าเรียนในครั้งนี้เป็นพื้นฐานและเป็นแนวทางที่ต้องพัฒนาตนเองให้ถึงเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้  คุณสมบัติที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น  จะต้องประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียร  ความมุ่งมั่น  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความประหยัด การวางแผน  และการคิดค้นวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ได้

สำหรับในปีนี้ วิทยาลัยชุมชนยะลามีผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น  261 คน  ใน 6 สาขาวิชาดังนี้ 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  5. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง