สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

ม.อ. เน้นเชิงรุก "ถอดบทเรียนจิตอาสา" ป้องกันยาเสพติด

by whitney @11-09-2561 16.06 ( IP : 159...114 ) | Tags : การศึกษา
photo  , 960x720 pixel , 65,926 bytes.

สงขลา : ตัวแทนจิตอาสา 5 วิทยาเขต ม.อ. ร่วมถอดบทเรียน มุ่งสร้างความรู้ หาวิธีป้องกันยาเสพติด

วันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 ที่โรงแรมบูม ฟอร์เรส รีสอร์ท ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์อาสาสมัคร กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการ "ถอดบทเรียนผู้ส่งเสริมกระบวนการจิตอาสาแก่นักศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงโอกาสในการดำเนินงานอาสาสมัครเพื่อสังคมถือเป็นรูปแบบของการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองในตนเองของนักศึกษา ถือเป็นช่องทางสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ถือเป็นสถาบันการศึกษาหลักของภาคใต้ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา ได้น้อมนำหลักคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า "ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" มาปลูกฝังแก่นักศึกษาและบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตให้มี อัตลักษณ์ด้านความ "ซื่อสัตย์มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมจิตสาธารณะ กล่าวว่า โครงการครั้งนี้ มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันแก่เครือข่ายบุคลากรจิตอาสาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

"เราต้องการสร้างจุดเน้นในการแลกเปลี่ยน วิธีการและแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ รูปแบบ วิธีการและแนวทางในการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมแก่นักนักศึกษา พร้อมทั้ง ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรในการดำเนินงานอาสาสมัครร่วมกันของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต" **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤทธิ์ กล่าวและว่า **

โครงการนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ เกิดการเรียนรู้รูปแบบ วิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจด้านจิตอาสา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมถึงได้เปลี่ยน เรียนรู้และได้แนวทางที่เหมาะสมในการในการทำงานอาสาเพื่อสังคม รวมถึงได้แนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนนักศึกษาและบุคลากรในการดำเนินงานอาสาสมัครร่วมกันของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต

อ่านต่อที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง