สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

''ภาณุ''เผย1ปี''ศอ.บต.''หนุน522โครงการ/ภาคประชาสังคม-ร่วมแก้จชต.

by Waenuraihan @12-09-2561 19.24 ( IP : 182...195 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x641 pixel , 66,698 bytes.

ผู้แทนพิเศษรัฐบาลฯ พูดคุยกับเครือข่ายภาคประชาสังคม จชต.กว่า 500 คน พร้อมเสนอจัดทำหนังสือ''20 คำตอบที่ต้องทำความเข้าใจ''เพื่อตอบปัญหาสงสัยที่ประชาชนมักถาม 


เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ พบปะพูดคุยกับเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม รุ่นที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ห้องประชุมกรุงเทพ โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มภาคประชาสังคมเข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน พ.ศ.2561 ที่ โรงเแรมบีพแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวตอนหนึ่งของการพบปะพี่น้องภาคประชาสังคมว่า ปัจจุบันมีการใช้โซเชียลมีเดีย และเวทีพูดคุย เพื่อให้ทุกฝ่ายในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจในหลายเรื่อง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ที่มีความหลากหลายด้านศาสนาและสังคมพหุวัฒนธรรม เครือข่ายภาคประชาสังคมก็เป็นหนึ่งในหลายองค์กรที่ต้องช่วยขับเลื่อนพื้นที่ เนื่องจากเป็นคนในพื้นที่และทำงานเพื่อให้ตัวเองและพี่น้องประชาชนรู้สึกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขณะอาศัยอยู่ในพื้นที่


''รัฐบาลและศอ.บต.ให้การสนับสนุนกิจกรรมที่พี่น้องภาคประชาสังคมดำเนินการ ใน 1 ปีที่ผ่านมามากกว่า 522 โครงการ โดย ศอ.บต. มอบเงินอุดหนุน เพื่อให้ภาคประชาสังคมจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนสันติสุขในพื้นที่ วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า องค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ จริงใจและมุ่งในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน''

นายภาณุ กล่าวต่อว่า ซึ่งมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับโครงการหนึ่งร้ายล้านของหน่วยงานราชการดำเนินการ ทั้งนี้อยากให้ ศอ.บต.และภาคประชาสังคมร่วมกันทำหนังสือ ''20 คำตอบที่ต้องทำความเข้าใจ'' จากปัญหาที่ประชาชนมักข้องใจและสงสัย เพื่อง่ายต่อการทำงานขององค์ภาคประชาสังคมและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจตรงกัน อาทิ คำถามเกี่ยวกับโครงการพาคนกลับบ้าน เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพภาคประชาสังคม รุ่นที่ 2 โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นแต่วันที่ 10-12 กันยายน 2561 โดยมีผู้แทนภาคประชาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะพูดคุย และสร้างความเข้าใจในการลดเงื่อนไขและการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง และเพื่อให้ประชาชนทั้งในพื้นที่ นอกพื้นที่และต่างประเทศให้การสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่จะนำไปสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่ใต้สุดของดินแดนไทย


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง