สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

การศึกษา

รุกพัฒนาครูภาษาไทยอีก750โรงเรียน หลังพบแก้ปัญหา'อ่านออกเขียนได้'จชต.ดีขึ้นมาก

photo  , 960x540 pixel , 71,811 bytes.

วันที่ 10-12 กันยายน 2561  ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา ดร. ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต1 เป็นประธานการประชุมอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 รุ่น 2 ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล  ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ,  การศึกษาเอกชน และ ตชด. จำนวน 300 โรงเรียน

โดยการอบรมพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยครั้งนี้ เป็นจุดที 1 ในรุ่นที่2 ในจำนวน 750 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องพัฒนาครูผู้สอนเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งการอบรมรุ่นที่ 2 จะเน้นให้ครูผู้สอนภาษาไทย นำผลการทดสอบ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาวิเคราะห์เพื่อทราบผลและรู้ว่า ตนเองจะต้องปรับปรุงการสอนในเรื่องใด เช่น การสอนการอ่านคำ การสอนการอ่านเรื่อง การสอนการเขียนเรื่อง เป็นต้น

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายของ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ที่จะใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ ให้ได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือการสอบเข้าทำงาน  เด็กและเยาวชนจะได้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเน้นครูผู้สอนให้ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแจกลูกสะกดคำ การสอนแบบ Active learning และการพัฒนาสมองส่วนหน้า (EF) และเน้นย้ำ ให้ครูสอนอย่างมีเป้าหมาย คือภายในปีการศึกษา 2564 จะไม่มีผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง