สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

'ศอ.บต.'ระดมผู้ทรงคุณวุฒิ ถอดบทเรียนโครงการ'สน.สังคมจิตฯ'

by Waenuraihan @15-09-2561 21.22 ( IP : 180...233 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x640 pixel , 69,827 bytes.

ศอ.บต. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อถอดบทเรียน ในแต่ละโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อถอดบทเรียนในแต่ละโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยาเข้าร่วมที่  โรงแรมซีเอสปัตตานี  อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนในแต่ละโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย คณะทำงานฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 65 คน เพื่อประชุมถอดบทเรียนในแต่ละโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินโครงการที่สำคัญของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ตำบล โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ โครงการเสริมสร้างไทยอาสาป้องกันชาติ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดและรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นในการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ ศอ.บต. รวมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง