สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ทั่วใต้

''ภาณุ''เผย''วชช.''สร้างต้นแบบคนรุ่นใหม่-สืบสานพื้นถิ่นยะลา

by Waenuraihan @16-09-2561 10.15 ( IP : 180...233 ) | Tags : ทั่วใต้
photo  , 960x720 pixel , 92,342 bytes.

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ''เผยแพร่ความรู้ สร้างความตะหนัก และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม'' โดยมี นายจรัญ จันทรปาน นายอำเภอรามัน นายต่วนอับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมูลียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโกตาบารู และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโกตาบารู  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในวันนี้ โดยวิทยาลัยชุมชนยะลานับเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาคน และพัฒนาประเทศ  โดยจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน 

    ''การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของวิทยาลัยชุมชนยะลา ที่จะจัดการความรู้ และสร้างต้นแบบคนรุ่นใหม่<br />

ให้อนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นถิ่นจังหวัดยะลา''

นายภาณุ กล่าวต่อว่า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยังช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา พื้นถิ่นจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ทำให้ประชาชน เห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรม หวงแหน เสียสละ เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เกิดความภาคภูมิใจ สร้างความสุขแก่คนในชุมชน รู้รักสามัคคีบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจในความแตกต่าง อันจะเป็นส่วนเชื่อมโยงผสานใจ รวมไทยเป็นหนึ่งเดียว เกิดความปรองดองด้วย

ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดการสร้างมูลค่า  การจัดการเรียนรู้  ให้สนองความต้องการของชุมชน  เกิดเครือข่ายความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน  ทั้งภาคประชาชน  ส่วนราชการ  สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน  มีการทำงานผสานร่วมกันด้วยภารกิจการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ชุมชนมีความเข้มแข็ง
มีการพัฒนาตามอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นที่โดดเด่น เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีทิศทางการพัฒนาที่

อย่างไรก็ดีขอให้ผู้ร่วมงานนี้ทุกคนได้ตระหนัก  และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม  เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุง  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ให้ยังคงอยู่  เพื่อคนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขดังเช่นเมื่อครั้งอดีต


Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง