สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำเสนอโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุน

by Focus Team @20-08-2547 15.30 ( IP : 203...115 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

นายสมัชชา โพธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จากการที่นายกรัฐมนตรี พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีกำหนดการเดินทางตรวจราชการจังหวัดพังงา ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม เวลา 11.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า ในการนี้ นอกจากการบรรยายสรุปข้อราชการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการและโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพังงาแล้ว ยังจะได้นำเสนอแผนงานโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษ ปี 2548 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 450 ล้านบาทเศษ โดยโครงการที่สำคัญเรียงตามลำดับประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำรูใหญ่ งบประมาณรวม 1,400 ล้านบาท โดยเป็นงบประมาณปี 2548 จำนวน 328 ล้านบาท งบต่อเนื่องปี 2549 จำนวน 328 ล้านบาท ปี 2550 จำนวน 441 ล้านบาท ปี 2551 จำนวน 293 ล้านบาท ดำเนินการโดยสำนักงานชลประทานจังหวัดพังงา โครงการจัดทำผังเมืองเฉพาะจังหวัดพังงา บริเวณเขาหลัก เกาะคอเขา ทับละมุ เกาะยาวใหญ่ งบประมาณ 67 ล้าน 2 แสนบาท ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา โครงการก่อสร้างทางหลวง 4 ช่องจราจร จากบ้านโคกกลอยถึงตะกั่วป่า โดยปี 2548 เฉพาะการปรับปรุงเส้นทางผ่านย่านชุมชนเขาหลัก งบประมาณ 24 ล้าน 8 หมื่น 3 พันบาท ดำเนินการโดยสำนักงานบำรุงทางจังหวัดพังงา โครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง บริเวณชายหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา งบประมาณ 10 ล้านบาท ดำเนินการโดยเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา และสุดท้ายโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา งบประมาณ 21 ล้านบาท ดำเนินการโดยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

Relate topics