สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาเครือข่ายประมงทะเล

by Focus Team @24-08-2547 10.53 ( IP : 203...228 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาเครือข่ายประมงทะเล


นางอัมพร นิติสิริ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประมงทะเล ซึ่งมีหน่วยงานจากภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้

นายปฐม เพชรมณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาเครือข่ายประมงทะเลในครั้งนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงและรับทราบปัญหาในการตรวจแรงงานกิจกรรมประมงทะเล รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และแนวทางการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล แก่ข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานตรวจแรงงาน ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ อันประกอบด้วย การบรรยายเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยนายสถาพร จารุภา ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงาน และการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล เป็นต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาก

Relate topics