สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวเด่นประจำวัน

4 ปีไฟใต้คร่า 2,848 ชีวิต - นราธิวาสถูกโจรใต้ก่อเหตุหนักปี 50

by Focus Team @05-01-2551 14.07 ( IP : 61...196 ) | Tags : ข่าวเด่นประจำวัน
photo  , 400x229 pixel , 133,276 bytes.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์ข่าวอิสราสรุปเหตุร้ายปีตั้งแต่ 4 ม.ค.47 - สิ้นปี 50 มีผู้เสียชีวิต 2,848 ราย โดยรอบปี 2550 มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทั้งหมด 2,025 ครั้ง นราธิวาสสูงสุดถึง 694 เหตุการณ์ ตามด้วยยะลา ปัตตานี ส่วนสงขลาเกิด 69 ครั้ง

      ศูนย์ข่าวอิศราได้ทำการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา มาตั้งแต่กลางปี 2549 และนำเสนอเป็นสรุปเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ทุกๆ 15 วันของแต่ละเดือน ตัวเลขของการก่อเหตุไม่สงบตลอดช่วงปี 2550 เกิดขึ้นทั้งหมด 2,025 เหตุการณ์ และเหยื่อของสถานการณ์มีทั้งหมด 2,587 ราย เสียชีวิตจำนวน 867 ราย เป็นผู้บาดเจ็บจำนวน 1,720 ราย โดยมียอดตัวเลขของผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 2,848 ราย นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อวันที่ 4 ม.ค.2547 จนถึงสิ้นปี 2550
      สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในรอบ 15 วันสุดท้ายของปี 2550 คือช่วงวันที่ 16-31 ธันวาคม 2550 เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด 50 เหตุการณ์ ขณะที่ยอดเหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่ 93 ราย เป็นผู้เสียชีวิต 31 ราย บาดเจ็บ 52 ราย
      แยกตามพื้นที่ในระดับอำเภอและจังหวัดได้ดังนี้ จังหวัดปัตตานี เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นทั้งหมดจำนวน 19 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภอสายบุรี 6 เหตุการณ์ อำเภอปะนาเระ 4 เหตุการณ์ อำเภอยะหริ่ง อำเภอกะพ้อและอำเภอหนองจิก อำเภอละ 2 เหตุการณ์ อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอทุ่งยางแดงและอำเภอมายอ อำเภอละ 1 เหตุการณ์
      จังหวัดยะลา เกิดเหตุความไม่สงบขึ้น ทั้งหมดจำนวน 19 เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมือง 12 เหตุการณ์ อำเภอบันนังสตาและอำเภอรามัน อำเภอละ 3 เหตุการณ์ อำเภอยะหา 1 เหตุการณ์
      จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น ทั้งหมดจำนวน 12 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในพื้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก 5 เหตุการณ์ อำเภอรือเสาะ 3 เหตุการณ์ อำเภอระแงะ 2 เหตุการณ์ อำเภอเมืองและอำเภอสุไหงปาดี อำเภอละ 1 เหตุการณ์
      จังหวัดสงขลา ไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในช่วงปักษ์หลังของเดือนธันวาคม หากแบ่งตามลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพื้นที่เกิดเหตุได้ดังนี้ เหตุการณ์ลอบยิงรายวัน เกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 23 เหตุการณ์ แยกเป็นพื้นที่ จังหวัดปัตตานี 7 เหตุการณ์ จังหวัดยะลา 11 เหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส 5 เหตุการณ์, เหตุลอบวางเพลิง เกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 7 เหตุการณ์ แยกเป็นพื้นที่ จังหวัดปัตตานี 6 เหตุการณ์ จังหวัดยะลา 1 เหตุการณ์, เหตุลอบวางระเบิด เกิดขึ้นทั้งหมด จำนวน 17 เหตุการณ์ แยกเป็นพื้นที่ จังหวัดปัตตานี 4 เหตุการณ์ จังหวัดยะลา 6เหตุการณ์ จังหวัดนราธิวาส 7 เหตุการณ์, เหตุการณ์โปรยตะปูเรือใบ เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 3 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานี 2 เหตุการณ์ จังหวัดยะลา 1 เหตุการณ์
      ด้านเหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 93 ราย แบ่งเป็นเสียชีวิต 31 ราย บาดเจ็บ 62 ราย แยกตามจังหวัด กลุ่มและอาการของเหยื่อความรุนแรงได้ดังนี้ จังหวัดปัตตานี เหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 19 ราย มีเจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บ 11 ราย ประชาชน เสียชีวิต 3 รายบาดเจ็บ 2 ราย
      จังหวัดยะลา เหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 32 รายมีเจ้าหน้าที่รัฐบาดเจ็บ 10 ราย ประชาชนเสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บ 6 ราย ผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต 3 ราย
      จังหวัดนราธิวาส เหยื่อความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ จำนวน 42 รายมีเจ้าหน้าที่รัฐ เสียชีวิต 1 ราย ประชาชนเสียชีวิต 6 ราย บาดเจ็บ 32 ราย ผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 1 ราย
      ในรอบปี 2550 มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทั้งหมด 2,025 เหตุการณ์ หากแบ่งพื้นที่เกิดเหตุพบจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์สูงที่สุด คือพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ สูงถึง 694 เหตุการณ์ ตามมาด้วยจังหวัดยะลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 688 เหตุการณ์ จังหวัดปัตตานี เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบจำนวน 574 เหตุการณ์ จังหวัดสงขลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 69 เหตุการณ์
      สามารถแยกตามรายละเอียดจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอต่างๆ ของแต่ละจังหวัดได้ดังนี้จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด 694 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในอำเภอรือเสาะสูงถึง 144 เหตุการณ์ อำเภอระแงะ 142 เหตุการณ์ อำเภอบาเจาะ 57 เหตุการณ์ อำเภอเมือง 55 เหตุการณ์ อำเภอสุไหงปาดี 51 เหตุการณ์ อำเภอศรีสาคร 49 เหตุการณ์ อำเภอสุไหงโก-ลก 46 เหตุการณ์ อำเภอเจาะไอร้อง 37 เหตุการณ์ อำเภอจะแนะ 37 เหตุการณ์ อำเภอตากใบ 36 เหตุการณ์ อำเภอยี่งอ 22 เหตุการณ์ อำเภอแว้ง 15 เหตุการณ์ อำเภอสุคีริน 3 เหตุการณ์
      จังหวัดยะลา เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด 688 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในอำเภอเมืองยะลา 244 เหตุการณ์ อำเภอบันนังสตา 140 เหตุการณ์ อำเภอรามัน 109 เหตุการณ์ อำเภอยะหา 81 เหตุการณ์ อำเภอธารโต 40 เหตุการณ์ อำเภอกรงปินัง 39 เหตุการณ์ อำเภอเบตง 18 เหตุการณ์ อำเภอกาบัง 17 เหตุการณ์
      จังหวัดปัตตานี ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด 574 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในอำเภอสายบุรี 99 เหตุการณ์ อำเภอหนองจิก 86 เหตุการณ์ อำเภอยะรัง 77 เหตุการณ์ อำเภอเมือง 75 เหตุการณ์ อำเภอโคกโพธิ์ 60 เหตุการณ์ อำเภอกะพ้อ 36 เหตุการณ์ อำเภอมายอ 34 เหตุการณ์ อำเภอปะนาเระ 31 เหตุการณ์ อำเภอยะหริ่ง 30 เหตุการณ์ อำเภอทุ่งยางแดง 23 เหตุการณ์ อำเภอไม้แก่น 18 เหตุการณ์ อำเภอแม่ลาน 5 เหตุการณ์
      จังหวัดสงขลา เกิดขึ้นเหตุการณ์ขึ้นทั้งหมด 69 เหตุการณ์ เกิดขึ้นในอำเภอสะบ้าย้อย 40 เหตุการณ์ อำเภอเทพา 13 เหตุการณ์ อำเภอหาดใหญ่ 8 เหตุการณ์ อำเภอจะนะ 6 เหตุการณ์ อำเภอนาทวี 2 เหตุการณ์
      จากตัวเลขจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละอำเภอพบว่า อำเภอที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบสูงที่สุด อยู่ที่อำเภอเมืองยะลา เกิดเหตุสูงถึง 244 เหตุการณ์ ตามมาด้วย อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เกิดเหตุ 144 เหตุการณ์ อำเภอบันนังสตา เกิดเหตุ 140 เหตุการณ์
      อำเภอที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบน้อยที่สุด อยู่ที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น 2 เหตุการณ์ ตามมาด้วยอำเภอสุคีริน เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 เหตุการณ์ และ อำเภอแม่ลาน เกิดเหตุ 5 เหตุการณ์
      ส่วนลักษณะการก่อเหตุที่เกิดขึ้นมาที่สุด ลอบยิง เกิดขึ้นสูงถึง 1,167 เหตุการณ์ ตามด้วยเหตุลอบวางระเบิด เกิดขึ้นทั้งหมด 444 เหตุการณ์ เหตุลอบวางเพลิง เกิดขึ้นทั้งหมด 281 ครั้ง เหตุโปรยตะปูเรือใบ เกิดขึ้น104 เหตุการณ์ ส่วนที่เหลือเป็นเหตุลอบทำร้ายประชาชนและทำลายทรัพย์สินเกิดขึ้น 29 เหตุการณ์
      สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในช่วงรอบปี 2550 ตัวเลขของการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทั้งหมด 2,025 เหตุการณ์ และเหยื่อของสถานการณ์มีทั้งหมด 2,587 ราย เป็นผู้เสียชีวิต จำนวน 867 ราย เป็นผู้บาดเจ็บจำนวน 1,720 ราย

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 5 มกราคม 2551 12:11 น.

Relate topics