สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

อบจ.นครศรีฯเดือดจัด "สุรชัย" งัดไม้เด็ดร้อง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติ "วิฑูรย์ เดชเดโช"

by Focus Team @25-03-2551 15.24 ( IP : 61...23 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

นครศรีธรรมราช - อบจ.นครศรีฯเดือดจัด"สุรชัย"งัดไม้เด็ดร้อง กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติ "วิฑูรย์ เดชเดโช" นั่งตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันหลังพบนายกเทศมนตรีเชียงรายคุณสมบัติไม่ครบยกกรณีเทียบเคียง กกต.จังหวัดกุมขมับมึนข้อกฎหมายขยับหารือด่วน กกต.กลางพิจารณา
      เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (25 มี.ค.) นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ในฐานะอดีตผู้สมัครนายก อบจ.ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายไมตรี จันทรา ประธาน กกต.นครศรีธรรมราช เพื่อขอให้ถอนชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในกรณีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 45(17)แห่ง พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ประกอบมาตรา 35/2 แห่ง พ.ร.บ.อบจ.2540
      พร้อมกันนั้นนายสุรชัยได้นำเอาหนังสือ ลงนามโดยนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ ลต.0301/4274 ลงวันที่ 19 มี.ค.51 ซึ่งเป็นหนังสือที่ กกต.กลาง ได้พิจารณาและมีมติ กรณีนายวันชัย จงสุทธนามณี เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง ตามมาตรา 45(17) แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ประกอบมาตรา 48 สัตต แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2546 และกรณีดังกล่าวนั้นเป็นกรณีเทียบเคียงกับกรณีของนายวิฑูรย์ เดชเดโช ที่มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ใกล้เคียงกันอย่างยิ่ง
      นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ กล่าวว่า ได้ติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 เม.ย.51 ซึ่งมีแนวทางในการติดตามและตรวจสอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นคือ 1.ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนายก อบจ.ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การคัดกรองบุคคลที่จะเข้าสู่การเมืองและไม่มีวาระซ่อนเร้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ในธุรกิจการเมือง และ 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ภาครัฐว่าได้กำกับ ดำเนินการให้การเลือกตั้งบเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่
      จากแนวทางทั้งสองกรณีนั้นนายสุรชัยกล่าวต่อว่า ได้ปรากฎข้อเท็จจริงว่า ได้มีผู้สมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช คือนายวิฑูรย์ เดชเดโช เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 45(17) แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ประกอบมาตรา 35/2 แห่ง พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3) พ.ศ.2546 กรณีเกี่ยวกับนายวิฑูรย์ เดชเดโช ได้ดำรงตำแหน่งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช 2 วาระติดต่อกัน
      จึงน่าเชื่อว่าไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ได้อีก ทั้งนี้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยของ กกต. กรณีนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามที่ปรากฎ ด้วยประเด็นเหล่านี้จึงจำเป็นต้องยื่นคำร้องให้ กกต.ตรวจสอบและเพิกถอนรายชื่อของนายวิฑูรย์ เดชเดโช ให้เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งเป็นนายก อบจ.นครศรีธรรมราช
      ภายหลังจากรับหนังสือ นายไมตรี จันทรา ประธาน กกต.นครศรีธรรมราช ได้เชิญนายธงชัย วรรณธนะพิศิษฐ์ ผอ.กกต.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยทีมนิติกร กกต.นครศรีธรรมราช เข้าหารือพร้อมทั้งเปิดเผยว่า ในส่วนของผู้สมัครนายก อบจ.นั้นขณะนี้ กกต.ท้องถิ่นยังไม่ได้รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติขึ้นมา ซึ่งยังคงเหลือกรอบเวลาที่ กกต.ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้อีก 2 วัน ซึ่งตรงนี้จะต้องให้ กกต.ท้องถิ่นกรองมาก่อนแล้วจึงส่งและ และหากต้องตีความในข้อกฎหมาย กกต.จังหวัดจะต้องส่งต่อไปยัง กกต.กลางเพื่อทำการวินิจฉัย ซึ่งจะต้องว่ากันไปเป็นรายกรณี
      ในกรณีนี้จะต้องมีการเรียกประชุม กกต.จังหวัดทันที หลังจากนั้นจะมาพิจารณาและส่งไปหารือกีบ กกตงกลางอย่างด่วนที่สุด ซึ่งจะต้องมีการเดินของงานควบคู่กันไป และแต่ละฝ่ายนั้นยังไม่เสียสิทธิใดๆซึ่งท้ายที่สุด กกตงกลางจะเป็นผู้วินิจฉัย
      นายธงชัย วรรณธนะพิศิษฐ์ ผอ.กกต.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าประเด็นการวินิจฉัยของจังหวัดเชียงรายนั้นเห็นว่าเป็นกรณีศึกษาและถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศ แต่เห็นว่าเป็นเรื่องเฉพาะรายเฉพาะส่วน เพราะการดำรงตำแหน่งแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน เงื่อนเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่เหมือนกัน ซึ่งบ้างก็คาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายเก่าและกฎหมายใหม่ จะต้องเป็นข้อวินิจฉัย และเชื่อว่าจะต้องมีผลกระทบมาก
      ดังนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์กันอย่างรอบคอบ และจะมีการส่งประเด็นนี้ไปหารืออย่างเร่งด่วน ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายๆกันอีก 2 อปท.คือเทศบาล 1 แห่งและ อบต.อีก 1 แห่ง ในนครศรีธรรมราช จะหารือกันไปในประเด็นนี้ด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ กกต.จังหวัด


โดย ผู้จัดการออนไลน์ 25 มีนาคม 2551 14:14 น

Relate topics

Comment #1
นางสาวพรพิมล ฉวีวรร
Posted @04-04-2551 16.59 ip : 61...134

[f:bi          นางสาวพรพิมล  ฉวีวรรณ  หนูชอบเย็ด  และบริการเย็ด    นอกสถานที่ น่ะค่ะ

Comment #2
อะไรของแกเนี่ย
Posted @24-05-2551 23.27 ip : 124...63

ยังไม่เลิกยุ่งกะกูอีกนะเมิงเนี่ย นังฟาย