สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

การจำหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพ

by Focus Team @23-11-2547 14.02 ( IP : 203...34 ) | Tags : ข่าวหาดใหญ่ - สงขลา

นายสุรพล วิชัยดิษฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแจ้งว่า ประชาชนจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงจังหวัดตรัง ได้ซื้อที่นอนจากรถเร่ขายสินค้าภายในหมู่บ้าน ซึ่งจำหน่ายในราคาประมาณหลังละ 2,000-3,000 บาท แต่เมื่อนำมาใช้งานได้ประมาณ 1 เดือน พบว่าที่นอนจะยุบตัวเป็นหลุมทำให้ใช้งานไม่ได้ เนื่องจากวัสดุภายในเป็นแผ่นโฟมขึ้นรูป และกระดาษแข็งลูกฟูก ไม่ใช่ฟองน้ำหรือนุ่นที่ใช้กันตามปกติ

จากกรณีดังกล่าวนี้ จึงน่าจะเป็นการหลอกลวงขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย เนื่องจากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 มาตรา 30 กำหนดให้สินค้าที่ผลิตเพื่อขายโดยโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสินค้าที่สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากและประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2541 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำฉลากให้ถูกต้อง อันได้แก่ ชื่อประเภท หรือชนิดของสินค้า ชื่อที่อยู่ของผู้ประกอบธุรกิจ ขนาด ปริมาตร ปริมาณของสินค้า วิธีใช้และข้อแนะนำในการใช้หรือห้ามใช้วัน เดือน ปี ที่ผลิตและราคา หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 52 ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นการกระทำของผู้ผลิตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้อาจะเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271,341 หรือ 343 อีกด้วย จึงขอประชาสัมพันธ์มายังประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

Relate topics