สงขลาทูเดย์, สำนักข่าวโฟกัส, ข่าว สงขลา หาดใหญ่ ทั่วใต้, songkhlatoday

ชัดทุกข่าว-เข้าถึงทุกที่-เวทีชุมชน

  • 20ปีโฟกัส

See IT

Fax on PC ส่งแฟ็กซ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์

by Focus Team @12-03-2548 14.20 ( IP : 210...225 ) | Tags : See IT

การจัดทำระบบ Office Automation อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ คือการประยุกต์อุปกรณ์ที่ใช้ที่มีอยู่ให้สามารถใช้งานได้มากหนึ่งหน้าที่ ปัจจุบันถือว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำนักงานอย่างหนึ่ง ที่เกือบทุกบริษัทจำเป็นจะต้องมี ดังนั้นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด ย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่ง

การนำคอมพิวเตอร์มาทำเป็นเครื่อง Fax ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยงานได้มาก คุณลองคิดดูถ้าคุณจำเป็นจะต้องส่งแฟ็กซ์ให้ลูกค้าประมาณ 100 ราย คุณจำเป็นจะต้องเสียเจ้าหน้าที่ 1 คน เพื่อมาส่งแฟ็กซ์ แต่ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ส่งแฟ็กซ์แทน คุณสามารถนำพนักงานของคุณไปทำหน้าที่อื่น ๆ ได้ ในขณะที่เครื่องคอมฯ ส่งแฟ๊กซ์ให้คุณอัตโนมัติ

1) ติดตั้งโมเด็ม
โดยโมเด็ม จะต้องเป็นที่รุ่นที่บอกว่าเป็น FAX-Modem หมายถึงสามารถใช้ในการส่งแฟ็กซ์และเล่นอินเตอร์เน็ตได้ด้วย

2) ติดตั้งโปรแกรม ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยในการรับส่งแฟ็กซ์หลายโปรแกรม แต่ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ WinFax สำหรับการติดตั้งสิ่งสำคัญที่สุด คือ ต่อสายโมเด็มเข้ากับสายโทรศัพท์ให้เรียบร้อยก่อน ถ้าเป็นโมเด็มภายนอก
อาจต้องเปิดสวิทซ์เสียก่อน จากนั้นเลือกคำสั่ง setup หรือ install โปรแกรมก็จะติดตั้งและตรวจสอบโมเด็มให้อัตโนมัติ

3) การใช้งาน การส่งแฟ็กซ์ ให้พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ อาจใช้ MS Word พิมพ์จากนั้นให้เลือกคำสั่ง Print และเลือก เครื่องพิมพ์ที่เป็น WinFax (ถ้าติดตั้ง WinFax) ถ้าเราเข้าไปที่ Start -> Settings และ Printer จะเห็นไอคอน WinFax  เมื่อสั่งพิมพ์ออกไปจะมีหน้าต่างใหม่แสดงขึ้นมา ให้ใส่ ชื่อผู้รับและหมายเลขแฟ็กซ์

สำหรับการส่งแฟ็กซ์ครั้งละมาก ๆ จำเป็นต้องมีฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยชื่อผู้รับ และหมายเลขแฟ็กซ์ (ฐานข้อมูลนี้อาจพิมพ์ลงในโปรแกรม Dbase, Excel หรือ Access ก็ได้) ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้จากโปรแกรมส่งแฟ็กซ์ที่คุณเลือกใช้

Relate topics